Atur i emprenedoria

 

Santi Barona

3er Tinent d’Alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació

 

Que Castelldefels sigui la ciutat del nostre entorn que té un índex d’atur més baix, amb una diferència de gairebé tres punts percentuals menys que la millor de les altres, és una bona notícia. D’això no hi ha cap mena de dubte. Però també és evident que mentre hi hagi una sola persona que vulgui treballar i no pugui fer-ho, no podrem estar del tot satisfets. El dret al treball és un dret fonamental sobre el que es recolzen altres molts drets de l’esser humà i és per això que des de Convergència i Unió i com a membres de l’equip de Govern del nostre Ajuntament no deixarem de lluitar per reduir, dia rere dia, el nombre de persones que no tenen feina.

El problema de l’atur no és exclusiu del nostre país. La crisi econòmica és mundial i en aquesta situació les empreses tanquen o redueixen personal per tal de minvar les seves pèrdues. La corda sempre es trenca pel cantó més prim i els ciutadans són els que reben la pitjor part. Més encara quan ningú té, en cap lloc del món, la formula màgica que permeti posar fi a la cadena de desgràcies que produeix el fet de no tenir treball. El fet de no tenir ingressos comporta la dificultat de no poder fer front a les despeses més necessàries i, entre elles, las que tenen a veure amb l’habitatge.

Les retallades que ens vénen imposades des del Govern central ens limiten molt el camp d’actuació. Però, tot i així, el nostre Ajuntament mira d’aprofitar totes les conjuntures possibles per reforçar la lluita en la creació de llocs de treball. Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació sempre em mirat d’engegar plans d’ocupació i cursos de formació per millorar les capacitats dels nostres treballadors. Aquest any 2013 seguirem treballant en la mateixa línia, però augmentant els esforços i fent-los extensius al món de l’emprenedoria. Tot plegat, la creació de petites empreses també és una forma de crear ocupació. Molts pocs també fan un molt.

Les novetats que hem presentat en aquest darrer àmbit poden donar molt bons resultats. Des de La Guaita hem posat en marxa un ambiciós pla d’activitats, consistent, per una banda, en la realització de cursos de formació per als emprenedors i, per una altra, a desenvolupar eines com el Punt d’Assessorament i Inici de la Tramitació i l’Oficina d’Atenció a l’Empresari, que permetran agilitar els processos dirigits  a la posada en marxa les iniciatives empresarials. També obrirem la Finestreta Única Empresarial per sonar suport als empresaris durant tot el temps de vida útil dels seus negocis.