El Festival Barnasants s’estrena a Castelldefels

El cantautor Javier Ruibal, en concert a Castelldefels dins del Festival Barnasants al Teatre Plaza el proper dissabte 9 de març a les 21h.

Trenta anys d’ofici avalen aquest músic creatiu i diferent a tots els de la seva cultura i generació. Compositor, arreglista, guitarrista i cantant. Autodidacta i heterodox. 

Músic de frontera amb el flamenc, sempre s’ha deixat envoltar i fascinar per el flamenc, però tenint sempre precaució de no fer-se passar per el que sempre ha volgut deixar clar que no és: un flamenc, no per falta d’afició sinó per al respecte profund que té cap a aquest tipus de música. Així mateix, una bona part de la nova música flamenca està directament influenciada per aquest artista que es descobreix com un autèntic innovador del llenguatge musical i poètic.

Preu de l’entrada: 15 euros
Duració de l’espectacle: 90 minuts