La UPC comença a impartir la majoria de màsters que habiliten per exercir professions regulades

El curs vinent s’impartiran 68 estudis de grau, 63 màsters universitaris i 51 programes de doctorat

L’oferta d’estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) per al curs 2013-2014 inclou la majoria dels estudis de màster que habiliten per exercir professions regulades. S’incorporen els màsters que habiliten per exercir  d’Enginyer/a Industrial, d’Enginyer/a de Mines i d’Enginyer/a de Telecomunicació.

La UPC ha dissenyat els màsters que habiliten per a l’exercici de la professió regulada com una trajectòria acadèmica integrada amb un grau de referència. Alguns d’aquests màsters s’imparteixen com a programes integrats a més d’un centre i poden tenir especialitats diferents segons el centre que els imparteixi.

Aquest curs ja s’imparteix el màster d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i el curs 2014-15 es començarà a impartir el màster en Enginyeria Aeronàutica que habilitarà als titulats per exercir la professió d’Enginyer/a Aeronàutic.

L’oferta de graus escalfa motors al Saló de l’Ensenyament

Aquests màsters són una de les novetats de l’oferta d’estudis 2013-2014 de la UPC, que es presentarà al Saló de l’Ensenyament i al Saló Futura, a Fira de Barcelona. Més de 150 persones entre estudiantat, professorat i tècnics de comunicació informaran als visitants sobre l’oferta d’estudis.

L’oferta de graus de la UPC està integrada per 68 programes en els àmbits de  l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació; les ciències aplicades; les ciències i tecnologies de la salut; les enginyeries aeroespacial, de biosistemes, civil, informàtica, industrial, naval, marina i nàutica i de la telecomunicació i la comunicació i els mitjans audiovisuals i es podrà conèixer al Saló de l’Ensenyament entre el 13 i el 17 de març.

L’estand de la UPC al Saló du el lema “Innovació, talent i tecnologia” i les persones que s’hi acostin podran veure en directe dos vehicles que han participat en la competició Fórmula Student. Es tracta del CAT05, un vehicle monoplaça elèctric dissenyat i construït per estudiantat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i l’Eco2R, el monoplaça híbrid construït per estudiantat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Una fitxa tècnica permet conèixer tots els detalls dels vehicles, i també es pot veure un vídeo de la participació en la competició internacional universitària Fórmula Student i del procés de construcció dels monoplaces. A més els visitants podran parlar amb els integrants dels equips que han desenvolupat els monoplaces.

El Centre de la Imatge i  la Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit a la UPC, també disposarà d’un estand en què es presentaran els estudis i un altre en què hi haurà una mostra de videojocs i personatges creats en directe per estudiantat del CITM i un taller de retrat amb realitat augmentada que permetrà generar una imatge en 3D del rostre de les persones que el visitin.

Màsters i doctorats més internacionals i reconeguts, al Saló Futura

Al Saló Futura, que té lloc el 15 i el 16 de març, s’hi presentarà l’oferta de màsters universitaris, de màsters i postgraus de formació permanent i de programes de doctorat de la UPC.

Entre els 63 màsters universitaris, com a novetat hi ha la posada en marxa dels màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades, que són els màsters universitaris en Enginyeria Geològica i de Mines,  Enginyeria de Mines,  Enginyeria Industrial i Enginyeria de Telecomunicació.  El màster en Enginyeria Civil, que s’ha iniciat aquest curs i que habilita per la professió d’Enginyeria de Camins, el curs vinent  acollirà per primer cop els titulats del grau d’Enginyeria Civil.

D’altra banda, també s’incorporen a l’oferta el Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, el Master Degree in Computer Vision i el Master Degree in Geomatics and Navegation.

Els programes impartits en anglès i amb reconeixements de qualitat cada cop estan més presents a l’oferta d’estudis. Així, al curs vinent  26 màsters de la UPC s’impartiran íntegrament en anglès.

També amb un marcat caire internacional hi ha els 13 màsters que formen part del programa de la Unió Europea Erasmus Mundus, que inclou programes de destacada excel·lència acadèmica. Els programes s’implementen conjuntament entre diverses universitats, faciliten la mobilitat de l’estudiantat i permeten obtenir el títol per part de més d’una universitat.  La UPC és la universitat europea amb més titulacions dins el programa Erasmus Mundus i en formen part també 7 programes de doctorat.

A més, tres dels màsters universitaris de la UPC s’emmarquen en el projecte educatiu KIC Innoenergy /  Campus d’Excel·lència Internacional en Energia i disposen d’un programa de beques propi.  L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia impulsa xarxes de coneixement i innovació (Knowledge and Innovation Communities, KIC) i Innoenergy és la xarxa dedicada a la tecnologia sostenible. La UPC colidera el node per a Espanya i Portugal del KIK Innoenergy i aquests màsters en anglès formen part del projecte. Els programes també estan vinculats a l’oferta acadèmica del Campus Energia, un projecte de la UPC que ha aconseguit el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional del Ministeri d’Educació.

L’oferta d’estudis de doctorat de la UPC pel curs vinent està integrada per 51 programes, 25 dels quals disposen de la Menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació.