Perogrullo i el dret a decidir

La història diu que Pietro Grillo va ser un personatge real que existí, durant el segle XIII, a la ciutat de Palència. A ell se li atribueix una desmesurada capacitat per manifestar coses que, per la seva obvietat, era del tot innecessari dir-les. A tall d’exemple, es refereix sovint que ell va ser l’autor de dites com que “el primer dia de gener és el primer dia de l’any” o que “quan no fa fred, fa calor”. Aquesta singularitat del personatge va ser l’origen del terme perogrullada, que Francisco de Quevedo va utilitzar per primera vegada en la seva obra “Los sueños”, a l’any 1622. El vocable, que també existeix en la llengua catalana, té el seu sinònim més assenyat en el terme bajanada.

 Tot això ve a tall de la situació que estem vivint a Catalunya des que el president de la Generalitat, Artur Mas, va incloure dins el seu programa electoral el ferm compromís de convocar una consulta en la qual els catalans puguem manifestar-nos lliurament en torn al futur que volem per al nostre país. I dic que ve a tall perquè és una perogrullada de proporcions descomunals haver de dir-li a la gent que el dret a decidir ha estat, és i serà la més pura essència de la democràcia. I per si algú no ho sap, la democràcia és el govern del poble i, per tant, la fórmula política que vam recuperar a tot el territori espanyol a partir de la mort del dictador Francisco Franco, ara ja fa 38 anys.

 A altres països amb una tradició democràtica més àmplia i governs més respectuosos amb la voluntat popular, el procés de convocar els ciutadans a consulta és viu amb una gran naturalitat. A Suïssa, per exemple, han estat el habitants del país els que han decidit que s’apugés l’IVA. I a la Gran Bretanya i Canadà tenen plena vigència els processos endegats per tal de conèixer l’opinió dels escocesos i els quebequesos sobre els seus plantejaments sobiranistes. Al capdavall, els antics grecs ens van ensenyar que la democràcia consisteix a atorgar als ciutadans el dret a decidir qui i com els governa. I dubtar de la validesa d’aquest principi, que ja té més de 2.500 anys d’existència, seria el mateix que creure que als nens els porta la cigonya.  

David Grau

Grup Municipal CiU