Seguim creant llocs de treball

La primera preocupació de Conver-gència i Unió sempre han estat les persones. És justament per això que sempre hem destinat els nostres esforços més grans a potenciar tot el que té a veure amb l’educació, la cultura, l’esport, les politiques d’igualtat, les polítiques de sostenibilitat, la hisenda i la promoció econòmica. És justament en tots aquests àmbits en els que, a l’hora de negociar pactes de govern, hem volgut assolir responsabilitats durant els darrers anys.
Totes i cadascuna d’aquestes àrees són força importants per nosaltres, mentre que del seu correcte funcionament depèn, en bona mesura, la qualitat de vida dels habitants de Castelldefels. N’hi hauria prou, de fer una consulta entre els nostres ciutadans per demostrar que les nostres són, juntament amb la seguretat, les àrees de major transcendència en el dia a dia de la nostra ciutat. Però segur que si preguntéssim quina és la més gran de totes aquestes inquietuds, el primer lloc seria per a l’atur.
Doncs bé, tenim una bona notícia per donar-vos. Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, La Guaita, posem em marxa un nou pla per a la creació de nous llocs de treball a la nostra ciutat. De fet, es tracta de dues vessants diferents que ens permetran oferir als nostres ciutadans una sortida a les seves necessitats. La primera consisteix en l’obertura d’un procés de selecció per a la contractació de 36 persones, mitjançant una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I la segona, parteix d’un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, que ens donarà l’opció de gestionar entorn de 30 llocs de treball més.
De fet, el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals ha obert una línia de cooperació que facilitarà la contractació, per un període de sis mesos i a temps parcial, d’ocupacions tals com auxiliars administratius, operaris de manteniment, auxiliars de vigilància, tècnics d’igualtat, informadors turístics i conserges. En el procés de selecció podran participar persones empadronades a Castelldefels, que portin més d’un any a l’atur i que no cobrin cap prestació o estiguin a punt d’exhaurir-la.
Aquest procés de presentació de candidatures i, per tant, de selecció, s’obrirà a partir del dia 18 de novembre. Les ofertes es publicaran a la borsa de treball de La Guaita, de tal manera que les persones interessades podran consultar la informació a través d’Internet o al propi tauler d’anuncis de La Guaita. Pel que fa a l’oferta de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, informarem sobre els requisits i posada en marxa tan aviat com sigui possible. En qualsevol cas, aquestes dues línies de creació de llocs de treball ens permetran seguir creant llocs de treball per als ciutadans de Castelldefels.

Santiago Barona

Grup Municipal CiU