Allò que agrada a l’alcalde de Castelldefels

En una entrevista a Manuel Reyes (PP), alcalde de Castelldefels, a “Líniamar” del mes de febrer, respon que la proposta de la reforma local (LRSAL) del govern Rajoy (PP) “és una garantia per al municipalisme” i afirma a la pregunta “Per tant, ha rebut la reforma en positiu? Si, perquè clarifica el ventall de competències que tenen les diferents administracions”. La “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL)” pretén la privatització dels serveis (es poden veure afectats l’abastament d’aigua o el tractament de residus urbans) per afavorir els negocis privats que serán més cars i de pitjor qualitat (com ja està passant amb la llum). La proposta del PP suposarà una pèrdua d’ocupació, els sindicats han calculat que entre 300.000 i 400.000. Desacredita el món local –l’administració més propera a les persones– culpabilitzant del déficit els ajuntaments (només correspon als ens locals el 4,5%) i els alcaldes i regidors com a malbaratadors. Els ajuntaments tindran menys competències i menys autogovern, però existiran les mateixes diputacions més competències, dit d’una altra manera: el PP vol debilitar la institució democrática més propera (ajuntament) i pretén enfortir la institució de democràcia indirecte (província). I també, l’LRSAL vulnera de nou les competències de l’Estatut. Doncs bé, allò que agrada a l’alcalde Manuel Reyes és el següent: més privatitzacions, més atur i menys qualitat de la democràcia. I què n’opina, de la situació de l’atur i les conseqüènies de la reforma laboral del PP? Pel govern del PP (el mateix partit de Manuel Reyes) la contrareforma laboral crearia ocupació: és mentida. La UGT de Catalunya va presentar, a mitjan febrer, un informe de les destrosses que ha provocat en el mercat laboral català en 2 anys. L’impacte de la reforma ha estat molt negatiu en l’evolució de la població activa, l’ocupació, la contractació, els salaris i la negociació col·lectiva. En canvi, ha produït un augment dels expedients de regulació d’ocupació, de l’atur de llarga durada i de la conflictivitat. En aquests 2 anys, s’han destruït 118.000 llocs de treball i els ERO han augmentat un 28,5%. El 78% dels convenis d’empresa estan en risc de desaparèixer i durant el 2013 més de 775.000 treballadors (el 35% de les persones afiliades a la Seguretat Social) han hagut de passar pel Tribunal Laboral de Catalunya. A Barcelona, la mitjana d’espera per cobrar del FOGASA se situa en 18 mesos. A la resta de Catalunya, entre 8 i 10 mesos. Abans de la reforma laboral, eren 6 mesos.És a dir, allò que agrada i defensa l’alcalde de Castelldefels: generar atur i retallar drets, deteriorar la democràcia i negar el fet de votar als catalans i catalanes. Això hem de canviar-ho.