Ens tornen al país en blanc i negre

La Ley de Seguridad Ciudadana aprovada pel govern Rajoy ha despertat l’alarma i el rebuig d’organitzacions socials, sindicats, partits, premsa, juristes i, també, del Consell d’Europa. Aquesta llei porta el camí de convertir-se en una de les més contestades, d’aquesta legislatura, al costat de la contrareforma educativa del ministre Wert.
“La Ley de Seguridad Ciudadana –com va dir al Congreso el diputat Gaspar Llamazares- es una ley para limitar las libertades ciudadanas en la calle y los derechos fundamentales”, i amb ella el PP pretén fer la quadratura del cercle: davant les creixents protestes ciutadanes per les polítiques injustes de Rajoy, incrementar la repressió i la por, per intentar aturar la mobilització popular.
La crítica generalitzada a la llei és perquè posa en perill el marc de llibertats i drets polítics a Espanya. En les crítiques destaca l’enduriment de les penes i sancions econòmiques per actes de protesta i desobediència, i la limitació del dret de reunió.
El PP vol blindar les seves mesures polítiques sense la contestació social creixent que mostra un ampli desacord social i una pèrdua de suports electorals. I, indirectament, amb les sancions administratives i multes, també volen castigar econòmicament les classes populars que es mobilitzen.
Algun exemple: les manifestacions no comunicades o prohibides a llocs considerats d’infraestructures crítiques, seran sancionades amb multes entre 30.001 i 600.000 €; com a falta greu es considera anar a manifestacions amb passamuntanyes, gorra, màscara o altre element que dificulti a la policia la identificació i les protestes davant institucions oficials sense autorització; faltes lleus amb multes entre 100 i 1000 €, com gravar i divulgar imatges d’actuacions policials.
Cal destacar, també, como a mesura repressiva i coercitiva, la dissuasió penal que el PP pretén en considerar diverses faltes i delictes -tipificats al Codi Penal- com a part del dret administratiu sancionador. Tal situació implicaria eliminar garanties processals i legals, ja que les sancions s’aplicaran de forma directa, sense necessitat de judici.
El PP vol generar més por, reforçar la impunitat policial i asfixiar econòmicament les persones que protesten. Una realitat que ja s’aplica: a 250 sindicalistes els demanen més de 120 anys de presó, per haver fet ús del dret de vaga o actuar com a piquets pacífics.

Si no ho aturem, Espanya evoluciona cap a un estat policial on els drets poden ser reprimits i sancionats, tornant a aquell país en blanc i negre.