Candela López Tagliafico i Jordi Miralles Conte, candidats d’ICV-EUiA a les eleccions municipals

Lourdes Carreras, Coordinadora d’EUiA a Castelldefels i regidora de la coalició ICV-EUiA en els darrers 8 anys, entrevista a Candela López, candidata d’ICV i cap de llista de la coalició, i a Jordi Miralles, candidat d’EUiA i segon de la llista, abans de la presentació de la seva candidatura conjunta el proper 6 de febrer a les 19h a Sala-Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

Ramon Josa, fotografía

L.C: Candela, tens doble experiència, governant i a l’oposició. Quins trets d’acció d’ICV-EUiA, esquemàticament, destacaries en cada un dels dos casos?
C.L: Governant vaig conèixer el funcionament de l’administració en general i d’unes àrees més concretes que ens eren delegades. L’elaboració del Pla Jove, per exemple, va ser un dels projectes més enriquidors que vaig desenvolupar com a Regidora de Joventut (2007-2011). Va ser un procés de participació amb els joves per posar en marxa accions que ells mateixos van fer seves. Després les han defensat i desenvolupat de manera autònoma. Desenvolupant el seu esperit crític i de responsabilitat.
Aquests anys a l’oposició han estat un veritable aprenentatge de la visió de conjunt. Posicionar-nos davant de qualsevol tema ens ha exigit un nivell elevat de coneixement i d’anàlisi. Apropant-nos a la vegada a realitats diverses de la ciutadania. Ara tenim una visió més global de la ciutat i més capacitat per donar respostes als problemes de la gent.

Jordi, com creus que la teva experiència com a diputat al Parlament de Catalunya pot fer més ampli el projecte de la coalició?
J.M.:Nou anys com a diputat –donant suport al govern d’Entesa o fent d’oposició a CiU- m’han permès treballar per Castelldefels al Parlament respecte a obrir el Canal Olímpic a la ciutat, el soroll dels avions, les pantalles sòniques a la
C-32, la restauració del castell de l’Eramprunyà, la llei d’acollida, inversions educatives, l’ampliació de l’Hospital de Viladecans…
L’experiència parlamentària, des de les coses fetes i el coneixement dels mecanismes institucionals, és una aportació a una proposta àmplia i compartida que fem des de la coalició.

Candela, la nostra feina deixa referents de ciutat importants.
Destaquen alguns, tant dels 12 anys de govern com dels 4 a l’oposició.
C.L: Des d’ICV-EUiA sempre hem valorat la capacitat d’incidència en les polítiques socials i serveis públics com a prioritats exigides per formar part dels governs municipals, amb les responsabilitats d’educació, cultura, joventut, medi ambient i pau i solidaritat. Mostra de tot això són Les Cases dels Infants amb les seves escoles bressol, la nova Biblioteca, que es tornarà a dir Ramon Fernàndez Jurado, el Teatre Plaza… Formen part de l’empremta a la qual hem contribuït en els anys de govern.
Amb esperit constructiu, des de l’oposició hem aconseguit que es constitueixi la Taula pel Dret a l’Habitatge (amb l’acompanyament indispensable de la PAH) o la baixada d’un 4% dels preus públics, que garantirà la igualtat d’oportunitats en serveis com les instal·lacions esportives, activitats culturals, escoles bressol, etc. També és nostra la proposta del mecanisme econòmic necessari per tal de finançar la construcció del quart institut, finançament que pertocava a la Generalitat i que exigim sigui retornat. Moltes mocions aprovades s’han quedat congelades per l’immobilisme del PP.

Quins temes, que hagis treballat en el Parlament, creus que s’han de treballar de manera més específica a nivell local?
J.M.: Al Parlament, he treballat més temps el temes socials i les polítiques d’empresa i ocupació. Aspectes fonamentals per contribuir ara des de l’Ajuntament: a la creació d’ocupació, l’atenció a les necessitats de les persones i l’impuls de l’economia. Una altra feina que tenim és que la Generalitat no eludeixi les seves competències en matèria educativa- quart institut- i sanitària -tercer CAP-. I, per això, l’eina adequada és el Parlament i els seus pressupostos.

I quins temes creus més importants de redirigir, reconsiderar o refer de l’actuació del PP en aquests 4 anys a Castelldefels?
C. L: Les maneres de fer política desenvolupades pel PP no es poden permetre: fetes d’esquena a la ciutadania, donant resposta a un clientelisme individualitzat, sense consultar res a ningú, basades en l’ús de la mentida com la seva eina de manipulació i diuen que baixen impostos, quan es pot comprovar als rebuts del IBI que és una mentida més.

Hem de recuperar transparència, honestedat i participació de totes els agents implicats en qualsevol tema.

La primera promesa del PP va ser baixar l’atur a Castelldefels, a dia d’avui tenim més aturats que fa 4 anys. Cal prendre-s’ho seriosament: per lluitar contra l’atur, amb propostes encaminades a la ciutat del coneixement, aprofitant la universitat i propostes concretes per afavorir el comerç i el turisme.
Fer un ambulatori amb els serveis necessaris i a l’espai més adequat, recuperar xarxa de carril bici, redreçar la zona blava i verda blava a la platja, feta sense pensar en les necessitats de la ciutat, ens deixen una ciutat pitjor que caldrà recuperar a poc a poc.

Quins trets determinants creus que pot oferir ICV-EUiA en un govern plural durant el proper mandat?
J.M:Experiència municipal, implicació ciutadana, valors, coherència i saber conviure en la pluralitat. La bona feina del Grup municipal actual d’ICV-EUiA: tu, la Candela i el Suso, i la dels anteriors, i la implicació de la coalició en els conflictes socials i les reivindicacions ciutadanes democràtiques són l’ADN d’ICV-EUiA. Se’ns reconeix i distingeix àmpliament i ens fa necessaris per aconseguir una alternativa a l’alcalde del PP.

Què destacaries del model de ciutat que defensa la coalició i com es reflectirà en el programa electoral?
C.L: Treballem per un Castelldefels més just, més democràtic i més sostenible. Que garanteixi el serveis socials necessaris per assegurar una vida digna -accés als habitatges buits i bona gestió dels habitatges protegits, eines per trobar feina i cobertura dels mínims vitals (llum, aigua, gas, menjar)-; amb igualtat d’oportunitats per a l’accés als serveis públics -preus accessibles per les escoles bressol, accés per tothom a la cultura i a les instal•lacions esportives de la ciutat-; i on sigui el mateix ciutadà que es faci coresponsable de les decisions que es prenen amb la seva participació activa -amb eines de transparència i de participació al seu abast, accés comprensible als comptes de l’ajuntament, espais on la gent pugui dir la seva, amb processos participatius vinculants per prendre decisions importants-. I tot això no ho podrem fer si no vivim en una ciutat més neta, més sostenible, que cuidi el medi i l’entorn. Un Castelldefels fet amb la gent i per la gent.

Quines polítiques municipals creus que s’han de prioritzar en els propers 4 anys? De quina manera les treballeu amb la resta de l’equip i col•laboradors del programa?
J.M: Ens sembla primordial prioritzar els drets socials, el foment de l’ocupació i més democràcia participativa. Aquests objectius els concretarem amb mesures possibles en l’elaboració del programa municipal. Un procés d’elaboració obert en el qual volem fer confluir homes i dones independents, persones d’entitats, la gent d’ICV-EUiA i altres forces. Fer un programa-projecte que ampliï el seu abast i begui de moltes més fonts de coneixements des dels diferents barris i àmbits socials i econòmics.

Castelldefels necessita un canvi. Com penseu que és possible aconseguir-lo?
J.M: Sí, a Castelldefels és moment de sumar per canviar les coses. És moment de sumar, unir gent i forces d’esquerres, per fer polítiques pensant en les persones. Per això, serà necessari construir (entre molts) noves respostes i reconstruir allò que ha malmès el PP. Moltes persones compartim que cal un canvi a l’Ajuntament i, ara, cal passar d’una diagnosi compartida a compartir alternatives per aconseguir ser decisius per obrir una nova etapa i posar fi al govern de dretes.

Per acabar, una mateixa pregunta pels dos…, quins trets personals creus que poden enriquir el projecte de ciutat que comparteixes amb la resta de l’equip?
C.L:Primer de tot, estimo molt la meva ciutat, la que m’ha vist créixer i que en certa manera m’ha fet, i això em fa viure en primera persona tot el que en ella passa, preguntar-me el perquè i buscar la manera de fer de Castelldefels una ciutat millor. Els anys d’experiència, la meva formació, la capacitat de feina i el poder traslladar la meva veu, com la d’una ciutadana més a l’Ajuntament, és poc més del que puc aportar a aquest projecte de ciutat. També, per què no, una visió jove i femenina, dos elements que sumen perspectives a tenir en compte en el futur.

J. M:Sóc una persona constant i seriosa en la feina, que escolta i treballa en equip. Sempre he apostat per la suma i unitat de forces diverses, per donar respostes possibles; i lligar els vincles socials amb l’activitat política, com a necessari per a transformar la realitat. També crec que puc aportar el meu coneixement de les entitats i els plans de treball municipals que vaig conèixer en els quatre anys que vaig ser assessor del grup municipal. En aquell moment, per exemple, vaig impulsar el treball dels consells i l’agenda cultural, dues eines importants de proximitat amb la realitat de la ciutat. Per tant, una visió de la nostra trajectòria, que és també el meu tarannà.