El PP amaga informació als ciutadans

El poder atorga molts avantatges a les persones que l’exerceixen. Un d’ells és que disposen d’un seguit de mitjans de comunicació –revistes, butlletins, pàgines web, xarxes socials, ràdio i televisió- a través dels quals tenen l’obligació d’informar els ciutadans sobre la feina que s’ha fet, els projectes que s’estan duent a terme i tot allò que sigui d’interès general. El trist és que, sovint, no es té la cura fer-los servir per allò que justifica la seva pròpia existència.
Aquests mitjans es paguen amb diner públic i, justament per això, les notícies i els comentaris que es donen a conèixer a les seves pàgines o espais audiovisuals han d’estar subjectes al màxim rigor, veracitat, objectivitat, transparència i pluralitat. Tot allò que s’allunyi d’aquests preceptes, deixa de ser informació i es converteix en pura propaganda. I per això, per fer publicitat, hi ha altres mitjans privats i que cadascú ha de pagar amb els seus diners.
Tot això ve al cas perquè l’alcalde de Castelldefels i el seu equip de govern –PP i AVVIC- no compleixen amb aquests compromisos que són inherents a les seves responsabilitats. Més enllà que els nostres mitjans no siguin plurals –no van donar cap mena d’informació sobre el 9N-, estan publicant informacions que no s’ajusten als principis de veracitat i transparència. Podríem donar molts exemples del que estem dient, però n’hi haurà prou, amb tres i una pregunta.
Les obres de construcció de la Fase 3 del Passeig Marítim no han estat explicades amb claredat i tampoc no s’està informant sobre les modificacions que ha sofert el projecte; les dades que han facilitat sobre la construcció i els serveis que ha de donar el tercer ambulatori no són totes les que haurien de ser i pel que fa referència al compromís d’aixecar i pagar el quart institut, ens amaguen informació, fins i tot respecte del cost real que representarà pels ciutadans de Castelldefels.
I ja per acabar, la pregunta: ¿Per què els mitjans de comunicació de l’Ajuntament no han publicat que la empresa a la qual pretenien adjudicar el concurs de recollida d’escombraries es troba entre les 42 que, el proppassat mes de gener, van ser sancionades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència amb multes per un import total de 98,2 milions d’euros perquè es repartien els clients, mitjançant un entramat suportat pels contribuents?