El primer sistema portàtil per monitoritzar pacients de Parkinson s’assaja amb una cinquantena de persones de diferents països

El sistema permetrà un seguiment de l’evolució de la malaltia en temps real, facilitant aquesta informació al metge, a fi de millorar la prescripció de la medicació 

En el projecte europeu de telemedicina REMPARK, que esta coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un pressupost d’uns cinc milions d’euros, hi participen Hospital Quirón Teknon, Telefónica, l’Associació Europea de la Malaltia de Parkinson (EPDA), així com diversos centres de recerca i empreses d’Alemanya, Portugal, Itàlia, Israel, Irlanda i Suècia. 

La malaltia de Parkinson és la segona patologia neurodegenerativa en nombre de pacients després de l’Alzheimer. El Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha desenvolupat un sistema pioner de monitorització i actuació portàtil per identificar en temps real l’estat motor de les persones amb Parkinson. El sistema també avalua en quina fase es troba el pacient mentre camina o durant les seves activitats diàries i actua quan la persona pateix dificultats en la marxa com alentiment o bloqueig. Es tracta del projecte europeu REMPARK (Personal Health Device for the Remote and Autonomous Management of Parkinson’s Disease), coordinat pel CETpD, la finalitat del qual és millorar la qualitat de vida dels pacients amb Parkinson.

A més de la UPC, en el projecte hi participen la Unitat de Parkinson d’Hospital Quirón Teknon, Telefónica, l’Associació Europea de la Malaltia de Parkinson (EPDA), així com diversos centres de recerca i empreses d’Alemanya, Portugal, Itàlia, Israel, Irlanda, Suècia.

L’objectiu general de REMPARK és determinar i quantificar, amb alta fiabilitat, els diversos símptomes que presenta la malaltia, associats als estats motors i fer-ne un seguiment de la seva evolució. Degut a les fluctuacions, el pacient no es troba, al llarg del dia, en un estat motor estable, sinó tot el contrari i, en alguns casos, el canvi és espectacular. El registre exacte d’aquestes dades per part del pacient és gairebé impossible. Donat que el tractament del Parkinson és simptomàtic, conèixer amb detall l’estat motor del pacient és crucial per optimitzar el tractament i millorar la seva qualitat de vida. A partir d’aquest coneixement, el malalt podrà ser supervisat de forma més efectiva i serà possible contemplar accions molt més personalitzades i ajustades a les necessitats individuals i puntuals del pacient. El sistema REMPARK pretén actuar de manera molt poc invasiva i amb una elevada efectivitat.

Per primer cop a Europa, s’ha treballat exclusivament amb dades ambulatòries sobre la malaltia; és a dir, que el sistema s’ha assajat amb una cinquantena de pacients des de casa seva i no pas al laboratori a Espanya, Itàlia, Irlanda i Israel. El projecte finalitza el proper 30 d’abril, obtenint fins ara uns resultats preliminars bons, que han estat contrastats en les diverses proves pilot realitzades amb els pacients voluntaris d’aquests països. Aquests resultats es presentaran en un workshop el proper 21 d’abril, a Madrid. Durant la jornada es valorarà l’aportació de beneficis tant mèdics com socials i econòmics.

L’aplicació de REMPARK permetrà augmentar la independència dels pacients; millorarà la gestió de la malaltia, el tractament i la rehabilitació dels pacients, i previndrà ingressos hospitalaris degut a caigudes o a la ingesta inadequada del medicament. Si REMPARK s’incorpora com a eina de diagnòstic i seguiment de la malaltia, contribuirà a millorar el sistema sanitari europeu, proporcionant una atenció de major qualitat i més personalitzada als pacients de Parkinson, fent un ús més sostenible dels recursos públics.

Un cinturó de material biocompatible
La part fonamental del sistema REMPARK consta d’un sistema inercial que va adossat a la cintura mitjançant un cinturó de material biocompatible, de la mida aproximada d’un telèfon mòbil, equipat amb un conjunt de sensors i amb capacitat de processament i transmissió sense fils de la informació mesurada i tractada. Aquest sistema és capaç de detectar els paràmetres simptomatològics de la malaltia i determinar la fase en que es troba el pacient en cada moment (fenòmens ‘on-off’, bloqueig o d’altres trastorns de la malaltia).

Els fenòmens ‘on-off’ són fluctuacions de l’estat del malalt durant el dia, de duració variable i impredictible. Aquests trastorns oscil·len entre estones sense símptomes (fases “on” quan està sota els efectes del medicament) i altres en què reapareixen la dificultat per caminar i la lentitud i fins i tot el bloqueig total de la marxa (fases “off” que habitualment es relacionen amb la desconnexió o en nivell baix del medicament).

El bloqueig és una immobilitat total del pacient quan inicia la marxa, que es presenta d’un moment a un altre i pot durar segons o diversos minuts.

Estimulació sensorial
El sistema REMPARK es complementa amb un subsistema d’actuació que consta d’estimuladors sensorials auditius i d’un sistema d’estimulació elèctrica (FES). Aquest últim es troba en una fase inicial pel que fa a l’aplicabilitat i l’efectivitat.

Durant les proves pilot que s’han organitzat dins del projecte, la possibilitat de fer una estimulació de tipus auditiu, mitjançant l’ús de ritmes sonors (auditory cueing) ha resultat efectiva. El funcionament es basa en proporcionar l’estimulació auditiva a través d’un auricular sense fils quan existeixi una marxa alterada o durant els episodis de congelament de la marxa, ambdós casos establerts pel sensor de moviment. L’equipament personal es completa amb un telèfon mòbil que té diverses funcions: connectar els sistemes de monitorització i d’actuació; ser una interfície per a la supervisió mèdica; respondre a qüestionaris mèdics de forma remota i, alhora, fer d’enllaç amb el servidor de dades.

En un segon nivell, el sistema REMPARK consta d’un servidor central on s’emmagatzemen, processen i analitzant totes les dades dels pacients per determinar la seva evolució. Actua també com a sistema intel·ligent de suport a la presa de decisions per part l’equip mèdic supervisor.

Experiència anterior
Aquest projecte és una concreció d’investigacions anteriors del CETpD, situat al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, en aquest àmbit. Des del 2008 aquest centre de recerca treballa en el desenvolupament de sistemes objectius de mesura de la simptomatologia de la malaltia, així com en eines de suport als metges per facilitar una diagnosis més precisa de l’evolució de la malaltia. Aquests sistemes estan basats en acceleròmetres i giroscopis per mesurar els paràmetres associats al moviment de les persones.

Els primer treballs, en el marc del projecte de Monitorización de la Movilidad de Enfermos de Parkinson (MOMOPA), estaven centrats en la detecció dels estats motors dels pacients mitjançant la utilització de sistemes inercials. En el segon projecte en el qual es va participar, Home-based Empowered Living for Parkinson’s Disease Patients (HELP), coordinat per Telefónica I+D, es van millorar els algoritmes desenvolupats i es va realitzar la primera prova de funcionament en temps real. En aquest projecte es va provar, per primer cop, la regulació de la medicació per bomba subcutània en funció de la mobilitat del pacient, sempre amb la supervisió mèdica. Els resultats en sis pacients van ser molt positius.

El CETpD està treballant actualment en el nou projecte MOMOPA2, que és una extensió de l’anterior a l’ús ambulatori dels resultats assolits en la primera versió. MOMOPA2 és un projecte finançat per l’Institut de Salut Carles III i és coordinat pel Consorci Sanitari del Garraf. D’altra banda, La Marató de TV3 ha finançat un projecte que millorarà algun dels aspectes de REMPARK sota la coordinació d’Hospital Quirón Teknon

Pie de foto:De izquierda a derecha, los investigadores Joan Cabestany, Andreu Català, Albert Sama, Carlos Pérez, Daniel Rodríguez y Jaume Romagosa, del CETpD de la UPC, instalado en el Campus de Vilanova i la Geltrú.