La reactivació de l’economia passa per la redistribució de la riquesa

Més de 9 milions de persones viuen a Espanya per sota del llindar de la pobresa.
És a dir, un 26,1% de la població no disposa de cap ingrés, o bé aquest no arriba als 7.040 euros anuals. En el cas dels infants, el percentatge és del 27,5%. Això no ho diem nosaltres: ho diuen l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i UNICEF. Segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), una renda ciutadana a Espanya tindria un cost de 72.000 milions d’euros (el 40% de la recaptació tributària), 9.400 a Catalunya. Tenint en compte que el dèficit fiscal que patim és de 16.000 milions, aquesta renda seria no només factible, sinó que encara es disposaria de més recursos per ampliar i assegurar l’estat del benestar.

Una renda bàsica dissenyada i aplicada per eradicar la pobresa, que substituís prestacions d’atur o pensions de misèria, ajudaria poderosament a reactivar l’economia.

Enlloc de posar els diners en mans d’especuladors financers, aquests anirien a parar directament a les mans de les persones, redistribuint la riquesa, reduint les desigualtats i augmentant, en conseqüència, la capacitat de consum. I això vol dir recuperació de llocs de treball.

A l’hora d’aplicar qualsevol política pública, parlem de prioritats. Prioritats per establir quins són o haurien de ser els interessos de tot el país. D’una banda, sanitat i educació públiques de qualitat, lluita contra l’exclusió social i el frau fiscal; de l’altra, construir quilòmetres de trens d’alta velocitat que van buits o gastar el 1,58% del PIB en despesa militar, que és el que fa l’Estat espanyol.

Entenem que qualsevol Estat té el deure de garantir la subsistència i la dignitat d’aquells que es veuen forçats a passar èpoques llargues sense cap mena d’ingrés. I més si tenim en compte que la crisi econòmica que patim és una crisi financera, on la ciutadania s’hi ha vist implicada sense haver-la generat i que, al mateix temps, els seus impostos s’han utilitzat per rescatar bancs, ignorant el sofriment de les persones.

Antoni CASAS I CARBONELL

Candidat d’ERC a l’alcaldia de Castelldefels