Castelldefels formarà part de la Xarxa de Ciutats Refugi

L’Ajuntament de Castelldefels s’ha sumat al conjunt de municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat per oferir als governs autonòmics i al govern central recursos jurídics, econòmics i d’habitatge que ajudin a afrontar la crisi humanitària dels refugiats a Europa.

L’Ajuntament de Castelldefels comparteix la iniciativa de crear una xarxa de ciutats d’acollida pels milers de refugiats que aquests dies fugen dels seus països d’origen. “Aquest flux migratori, que respon a causes humanitàries, està trucant a les nostres portes i la resposta no pot ser el blindatge de les fronteres i la ceguesa davant el drama de milers de famílies que fugen de la guerra, la fam i la penúria” ha manifestat l’alcaldessa de Castelldefels, Candela López Tagliafico. És per això, que l’Ajuntament de Castelldefels s’ha sumat al conjunt de municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat per oferir als governs autonòmics i al govern central recursos jurídics, econòmics i d’habitatge que poden ajudar a afrontar la crisi.

L’Ajuntament creu que aquesta crisi demanda una resposta àgil, unitària i eficaç per crear una xarxa internacional d’acollida. Homes, dones i nens, de la mateixa condició que nosaltres, es mereixen una vida digna, lluny de la guerra, la misèria i la destrucció que assola els seus llocs d’origen.

L’Ajuntament de Castelldefels, compromès amb el projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, ja ha participat en  la primera reunió del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), destinada a afrontar l’actual crisi humanitària dels refugiats. Desprès de la reunió, celebrada el passat divendres 4 de setembre, l’Ajuntament de Castelldefels està estudiant el projecte, que des  de 2013, porta a terme el FCCD dins de la campanya internacional de suport a les poblacions de països en conflicte. En aquest procés, a partir d’ara, l’Ajuntament participarà activament en el seguiment de la crisi derivada pel desplaçament de milers de persones amb destinació a Europa. Hi comptem amb la ciutadania de Castelldefels per establir canals de col·∙laboració. I ens hi sumem a l’exigència al govern espanyol perquè agilitzin els tràmits d’asil per tal de facilitar l’acollida dels milers de desplaçats que aquests dies arriben a territori europeu.

 

 

 

 

Per ampliar la informació : Àrea de Comunicació i Imatge

Tel. 93 665 11 50 (ext. 1043 o 1039)

comunicacio@castelldefels.org

 

 

 

 

 

 

Davant d’aquest repte internacional la resposta ha de ser coordinada entre governs, institucions i entitats. Entitats com les Organitzacions No Governamentals (ONG), amb les que la nostra societat civil hi col·∙labora molt activament, i que a dia d’avui estan treballant sobre el terreny atenent les necessitats més bàsiques dels desplaçats. Aquesta coordinació transversal ens ha de permetre afrontar amb garanties l’actual crisi humanitària.