CARAVANA D’EMERGÈNCIA PELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHARAUIS

Les pluges torrencials acompanyades de forts vents que han caigut les últimes setmanes del mes d’octubre als campaments de refugiats saharauis han deixat uns grans danys.
El panorama després d’aquestes pluges és desolador, hi ha famílies que ho han perdut tot, les seves cases de fang i sorra han caigut o han quedat malmeses, les haimes s’han trencat i les seves escasses pertinències particulars s’han fos sota la pluja.
Les pluges han deixat a 25.000 persones sense llar i més de 90.000 persones afectades. Les reserves d’aigua i menjar escasegen. Els generadors no funcionen. Els riscs de malalties augmenten. Escoles i hospitals han estat destruïts. El campament de Dajla ha estat declarada zona en situació de catástrofe humanitària.
Es per aquest motiu que les Entitats Solidaries amb el Poble Saharaui han engegat una campanya d’emergència per poder ajudar-los a reconstruir la seva vida quotidiana.
L’Associació Castelldefels Sàhara, entitat de Castelldefels que treballa pel poble saharaui, davant aquesta greu situació als campaments ha engegat una campanya al municipi.
Les accions que es porten a terme a través de Castelldefels Sàhara són una campanya de recollida de material i aportacions econòmiques, sensibilització de la situació als campaments, difusió de l’organització de la caravana a través de tots els mitjans possibles.