Trobades ciutadanes de debat per a l’elaboració del pla d’actuació municipal

Castelldefels tindrà un pla d’actuació municipal 2016-2019 que serà objecte de debat entre la ciutadania abans de ser aprovat. L’equip de govern —format per Movem, PSC, ERC i Castelldefels Sí Pot— considera que cal comptar amb la ciutadania a l’hora d’establir quins han de ser els objectius a complir fins al 2016 i quins projectes cal endegar perquè es compleixin.
La implicació ciutadana ja s’ha abordat en diferents processos participatius com ara el pla de mobilitat, els xiringuitos de la platja o la ubicació dels correcans, entre d’altres. Ara, cobra més dimensió, ja que la ciutadania podrà opinar sobre el contingut del document més important des del punt de vista polític.

Participació ciutadana
El document, que no està tancat, serà aprovat pel Ple municipal una vegada acabi el procés de participació ciutadana. És, per tant, viu i subjecte a modificacions al llarg del procés. Hi ha un calendari de trobades ciutadanes. Qui no puguin assistir a aquestes sessions, també tindà la possibilitat de participar el 28 i 29 de maig en una acció de recollida d’idees a la plaça de l’Església. El procés es tancarà el 5 de juliol amb una sessió de retorn a la ciutadania que se celebrarà al Castell.

“Una ciutat com tu”
El document del PAM que se sotmet a debat ciutadà consta de 4 eixos estratègics. El primer, agrupat sota l’epígraf “Castelldefels, una ciutat com tu”, parla d’un municipi «que es reconegui com a ciutat educadora i una ciutat saludable», com a les dues cares de la moneda del benestar. També planteja un Castelldefels «amb un compromís social i obert a la igualtat d’oportunitats, on l’accés als recursos bàsics i a un habitatge digne estiguin garantits, que estigui al costat dels col·lectius més vulnerables». Inclou propostes sobre joventut, gent gran, cultura, esport, solidaritat…

“Per la creació de llocs de treball”
El segon eix planteja la «lluita contra l’atur i a favor de l’impuls de projectes i iniciatives que estimulin la creació de llocs de treball», tot manifestant el compromís d’afavorir el creixement empresarial i fomentar l’emprenedoria i la innovació.

“Viure i conviure”
Aquest compromís emmarca el tercer eix estratègic del PAM, per una transformació urbana sostenible i la dignificacio dels espais públics. Incorpora propostes per millorar la mobilitat, civisme i igualtat.

“Transparència i bon govern”
Per últim, el quart eix agrupa els objectius destinats a afavorir la transparència i el bon govern. S’aposta per la participació ciutadana i s’advoca per millorar la qualitat democràtica.