Escola Bressol Angelots fa 10 anys

Com neix Angelots?

Els Angelots sorgeix d’una idea molt madurada i que va tenir l’oportunitat de sortir endavant al maig del 2006. En qüestió de 3 mesos vam habilitar tot l’edifici on estem situats per poder començar el curs 2006-2007, cosa que vam poder fer gràcies al suport i bona voluntat dels pares/mares d’aquell 1er any. Sempre hem estat una escola bressol capdavantera en metodologia i comunicació amb les famílies i aquest curs, com a novetat, presentem “El projecte de les Arts”.

¿És un projecte concebut per introduir l’Art en el primer cicle d’educació infantil?

L’objectiu és utilitzar l’Art com a eina vehicular per contribuir al desenvolupament integral de l’infant. Les principals disciplines artístiques es fusionaran i es projectaran a través dels diferents nivells educatius, adaptant-se al grau maduratiu d’aquests en cada fase d’aprenentatge. Treballarem grans autors de la pintura, la música, la poesia, la literatura amb els nostres petits d’una manera lúdica i innovadora, i els guiarem vers les seves pròpies expressions artístiques, enteses com a llenguatges comunicatius lliures i naturals en el propi infant.

Art i Emoció, com es relacionen?

L’educació emocional juga un paper molt important en aquest camí a través de l’Art: què és l’art? Cada manifestació artística (Un quadre, un poema, una cançó) respón a una emoció, té un perquè. Així doncs, seguim a l’infant en l’expressió d’emocions: l’ajudem al fet que comparteixi lliurement què pensa i com se sent quan realitza l’activitat.
Pots mostrar-nos-ho més gràficament?

Ho podem resumir així:
Escollint la pintura per a treballar la manipulació de diversos materials, desenvoluparem la creativitat, la creació i la posterior posada en comú de les manifestacions artístiques de cada alumne.

La música clàssica entesa de manera global en totes les seves dimensions: des de la descoberta dels instruments fins a la visualització d’una peça d’òpera infantil.

La literatura plantejada com a lectura de contes en comú per ajudar-los a comprendre el món que els envolta, deixant els llibres al seu abast perquè en puguin fer ús en qualsevol moment de joc lliure.

L’educació emocional guiant-nos en la gestió d’emocions, potenciant l’expressió d’actituds positives mitjançant diverses dinàmiques, afavorint així els vincles afectius i la cohesió de grup.
El teatre per millorar l’expressió corporal, contribuint en la pèrdua de la vergonya i proporcionant-los molta diversió, treballant la coordinació de moviments i el llenguatge corporal i gestual.

La poesia acompanyant-los a través de rimes, poesia sonora i visual, cal.ligrames… preparant-los en les habilitats fonològiques.

El projecte de les Arts, aleshores, com el defineixes, quins són els propòsits?

En definitiva, el que sempre hem buscat, hem promogut i hem lluitat a la nostra escola és tenir nens feliços, nens que sortin preparats per començar la segona etapa d’educació infantil amb il·usió i ganes d’aprendre, per això hem preparat aquest projecte de les arts com un projecte no estàtic: l’infant rep la informació i l’explora, transformant-la en un procés interactiu i dinàmic que l’ajuda a obrir-se al món i el prepara per entendre’l i per interpretar-lo.

Unes últimes paraules Inma…

Poques coses es poden dir més. Gràcies i mil gràcies a tots els que han confiat en nosaltres.