L’Ajuntament inicia la remunicipalització del servei de neteja, recollida de residus i deixalleria

L’Ajuntament de Castelldefels ha iniciat el camí per municipalitzar el servei de neteja, la recollida de residus i la deixalleria a la ciutat. El Ple municipal celebrat el passat 29 de setembre va aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió del servei, de manera que serà prestat de forma directa per una empresa municipal, mitjançant un encàrrec de gestió, a partir de l’1 d’abril de 2017.

Aquests serveis seran prestats per l’empresa municipal SAC. Posant fil a l’agulla, el ple també va aprovar dintre de l’expedient de modificació de crèdits, 2,7 milions d’euros per començar a invertir en nova maquinària, i poder disposar-ne el més aviat possible.

L’Ajuntament ha optat per la via de la municipalització en base a les conclusions d’unestudi independent que analitzava els punts a favor i en contra de les diferents alternatives des del punt de vista jurídic i la seva viabilitat econòmica. Segons l’estudi, elaborat per la firma auditora i consultora Faura-Casas, la gestió d’un organisme municipal permetrà disposar d’unes eines de gestió més flexibles que les d’una empresa externa i per tant més adequades a les característiques del servei. Pel que fa a la viabilitat econòmica, l’estudi ha tingut en compte la facturació dels serveis a l’Ajuntament, les despeses de personal, les inversions en equipament i maquinària i els costos de finançament, les despeses de funcionament i les despeses generals. En aquest cas, la facturació del servei a l’Ajuntament estaria exempta d’IVA, això suposaria un estalvi d’uns 3 milions en 10 anys, en el supòsit que el servei es mantingui en el volum de costos d’explotació actuals i que la inversió inicial rondi els 7 milions i, per altra banda, del benefici industrial d’un 4%.

L’Ajuntament vol fer front al procés de canvi del servei teixint complicitats amb la ciutadania a través del diàleg constant, la comunicació fluïda i la transparència.

Amb aquest motiu ja s’han celebrat reunions amb la Federació d’Associacions de Veïns de Castelldefels i amb els treballadors de SERSA, l’empresa que ha estat prestant el servei durant els últims anys. L’Ajuntament subrogarà els treballadors, que passaran a formar part de l’empresa municipal amb les mateixes condicions i situació laboral que tenen ara.