18 Anys de la Festa de l’Esport Local NIT DE L’ESPORT 2017 DE CASTELLDEFELS Ajuntament de Castelldefels – Diari “La Voz de Castelldefels”

El divendres 2 de juny, a les 20 h, tindrà lloc al Pavelló de l’Hotel Playafels (Platja de la Ribera de Sant Pere, 1) de Castelldefels una nova edició de LA NIT DE L’ESPORT DE CASTELLDEFELS

La Pàgina Oficial Facebook “Nit Esport Castelldefels 2017”es vé informan de tota l’actualitat de l’esport local, les entitats i els esportistes de la nostra ciutat des del passat 1 de març, en el preludi del que serà la 18a gran Festa de l’Esport local
En properes dates, tal i com va succeir al 2016, des d’aquest mateix espai s’habilitarà el Sistema de Votació Online, que servirà per a TRIAR UN/A DELS/DE LES 3 FINALISTES de les CATEGORIES INDIVIDUALS:

1- MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ (+ 18 anys)
2- MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ (- 18 anys)
(nascuts a partir de l’1 de gener del 2004)
3- MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (+ 18 anys)
4- MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (- 18 anys)
(nascudes a partir de l’1 de gener del 2004)

Las entitats esportives registrades a l’Ajuntament de Castelldefels han de presentar els seus candidats amb els respectius currículums esportius i èxits obtinguts, mitjançant els impressos que seran degudament facilitats, i a continuació un JURAT TÈCNIC avaluarà tota la documentació aportada per la mateixa organització del certamen per a decidir quins/es són els ALTRES DOS finalistes de les categories individuales (el tercer, insistim, es decidirà pel vot popular de Facebook).
L’últim pas serà la votació final, un cop hagin estat escollits els tres finalistes, que anirà a càrrec de les mateixes ENTITATS ESPORTIVES, mitjançant el representant que acreditin a tal efecte, en REUNIÓ a celebrar a les dependències de l’Àrea d’Esports.
Respecte als PREMIS COL.LECTIUS, l’organització ja està avaluant la trajectòria de tots els equips de la ciutat dels diferents campionats, seleccionant quan arribi el torn un nombre significatius dels mateixos, en les diferents categories a premiar, del que el JURAT TÈCNIC escollirà els TRES FINALISTES. Les entitats triaran els GUANYADORS en la mateixa REUNIÓ esmentada anteriorment.
Des de la PÀGINA FACEBOOK (Nit Esport Castelldefels 2017), i des del compte Twitter (@nit_esport2016) seguirem informant de tot allò relacionat amb LA NIT DE L’ESPORT DE CASTELDEFELS, fent-nos ressò de les diferents passes establertes per arribar als/les escollits/des.
La normativa de la NIT DE L’ESPORT es pot consultar a: http://bit.ly/2lToa1s

REGLAMENT I BASES DE LA XVIII EDICIÓ DE LA

NIT DE L’ESPORT DE CASTELLDEFELS

 La Nit de l’Esport es un acte que té com objectiu reconèixer els i les esportistes, equips, clubs, directives, entrenadors i entrenadores, i persones vinculades a l’esport de la nostra ciutat, que hagin tingut una actuació destacada en el període de maig del 2016 a maig del 2017.
OBJETIU : Reconèixer les qualitats , els esdeveniments esportius i les actituds personals i socials vinculades a l’activitat física i esportiva . Donar suport i promocionant l’ esport a la nostre ciutat , a nivell individual i col·lectiu ,” Fem créixer Castelldefels.”

 1. PARTICIPANTS

Equips:

En les categories referents als equips caldrà que aquests estiguin vinculats a alguna entitat esportiva de la ciutat i aquesta ha d’estar donada d’alta al registre d’entitats de l’Ajuntament de Castelldefels.

Individuals:

A més de tots els/les esportistes vinculats/des a les entitats de la ciutat, es podrà reconèixer també a les persones que hagin tingut un paper destacat i, que tinguin vinculació amb Castelldefels.

 1. CATEGORIES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.1 CATEGORIES:

 1. MILLOR EQUIP MASCULÍ SÈNIOR (més de 18 anys).
 2. MILLOR EQUIP FEMENÍ SÈNIOR (més de 18 anys).
 • Millor Equip  masculí de CATEGORIES Formatives; infantil, cadet i  juvenil.
 1. Millor Equip  femení de CATEGORIES Formatives; infantil cadet i  juvenil.
 2. Millor Esportista Masculí de mÉs de 18 anys (tenir més de 18 anys en la data límit per entregar candidatures).
 3. Millor Esportista FEMENÍ de més de 18 anys (tenir més de 18 anys en la data límit per entregar candidatures).
 • Millor Esportista Masculí DE CATEGORIES FORMATIVES; infantil cadet i  juvenil.
 • Millor Esportista femení CATEGORIES FORMATIVES; infantil cadet i  juvenil.
 1. MILLOR TÈCNIC O entrenador
 2. millor tècnica o entrenadora
 3. MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ I/O FEMENÍ AMB NECESSITATS ESPECIALS.
 • DISTINCIONS ESPECIALS
  • Tots els equips sèniors que han pujat de categoria per classificació.
  • Foment als valors de l`esport
  • Aniversari de la fundació d’entitats; 25, 50 ó 75 anys)
  • Organització d’esdeveniments esportius de rellevància.
  • Ciutadans/es de Castelldefels amb un paper o èxit esportiu rellevant fora de la ciutat.
  • Trajectòria esportiva a l’elit
  • Trajectòria dins d’una entitat

2.2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Totes les entitats esportives i clubs de Castelldefels, podran presentar a concurs a un sol esportista o equip per categoria.
 • Aquesta proposta serà enviada a la Comissió Gestora, que la traslladarà al Comitè d`Experts, per la seva deliberació.
 • Els clubs i entitats determinaran internament els seus criteris per seleccionar els seus candidats a la Nit de l’Esport.
 • No es podran proposar com a candidats/es els/les que hagin estat guanyadors/es en l’edició de l`any anterior.
 • Cal que cada club adjunti, un breu currículum esportiu tècnic amb la trajectòria durant la temporada,  per cada esportista proposat.
 • El període per tenir en compte els mèrits esportius de les diferents categories, serà el comprès entre el 7 de maig del 2016 i el 7 de maig del 2017.
 • La data màxima per presentar candidatures a la Nit de l’Esport serà el dilluns 8 de maig. S’elaborarà i s’enviarà a les entitats en properes dates el formulari per fer-ho.

 Tots els/les candidats/es de les categories individuals hauran de participar en el “Media Day”, entre el 12 y el 13 de maig, per tal d’obtenir imatges i declaracions per a la promoció del vot popular.

 Els esportistes hauran de venir amb l’ equipació de l’ entitat i material del seu esport.

 1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTS

 3.1. COMISSIÓ GESTORA:

És l’òrgan responsable de l’organització de l’esdeveniment, Nit de l’Esport de Castelldefels any 2017.

Aquesta comissió està integrada per:

 • Ajuntament de Castelldefels
 • La Voz de Castelldedefels
 • Entitats esportives de la ciutat

Aquesta comissió haurà de vetllar per:

 • Actualitzar la normativa de l’esdeveniment.
 • Canalitzar i distribuir la informació rebuda
 • Transmetre els criteris i objectius principals al Jurat i al Comitè d`Experts.
 • Fer la màxima difusió de la gala, procurant que sigui una vetllada lúdic-esportiva-social, d’alt interès per a tothom i on els principals protagonistes siguin els i les esportistes de la nostra ciutat amb el reconeixement especial a la seva feina, els seus resultats i el seu esforç esportiu.
 • Rebre en sobres tancats fins el dia de la gala, els vots emesos pel Jurat Resolutori.
 • Proposar el Comitè d`Experts.

3.2. COMITÈ D’ANÀLISI I ESTUDI DE LES CANDIDATURES:

Estarà format per membres vinculats directament amb l’esport i de prestigi, per tal de poder donar la seva visió, aportació tècnica i professional, donat que seran  persones amb trajectòria i experiència en el món de l’esport.

Els membres d’aquest Comitè no podran ser membres de Juntes Directives de clubs o entitats participants en el concurs, ni tampoc entrenadors, jugadors, tècnics o oficials dels mateixos.

La tasca a desenvolupar per aquest Comitè serà:

 • Seleccionar els/les finalistes de les quatre categories d`equips. Hauran d’escollir tres (3) equips per categoria i sexe.
 • Seleccionar els/les finalistes de les quatre categories individuals. Hauran d’escollir-ne dos (2) esportistes per categoria i sexe. El tercer representant de cada categoria sortirà del a votació popular.
 • Es reunirà el dia 25 de maig

3.3.  JURAT  RESOLUTORI: 

Estarà format pels representats de les entitats esportives inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de Castelldefels. Un/a representant per entitat.

Per participar els clubs i entitats per medi del seu president/a o representant designat a l’efecte per escrit, (únicament una persona per entitat), podran formar part del Jurat de la Nit de l`esport.

El Jurat decidirà els guanyadors de les categories  Individuals, de les categories d’equips i de la categoria de tècnics.

El dilluns 29 de maig a les 19.00 hores es reuniran els presidents/es o representants dels clubs i entitats, per deliberar i votar de entre els finalistes, els guanyadors de cada categoria.

Els clubs i entitats rebran per mail tota la informació prèvia dels finalistes per preparar la reunió del Jurat.

La forma de votació  serà marcant amb una creu una papereta configurada amb el nom dels/les finalistes per categoria.

 VOTACIÓ POPULAR

Per mitjà  de la xarxa social facebook i de la pàgina web de la Nit del’ Esports es podrà votar de forma popular a les quatre categories individuals de millor esportista (masculí i femení i de més de 18 anys i de formació).

La persona més votada serà finalista en la categoria a la qual pertany, passant a formar part dels tres (3) candidats i candidates a valorar pel jurat. Si aquesta persona ja estigués com a finalista, s’ escolliria a la següent més votada de la llista popular.

Computarà únicament  un  ( 1 )  vot  per persona i IP.

El termini de votacions estarà obert entre el 16  i el 24 de maig a les 15:00 hores

 1. PÀGINA WEB

La pagina web www.castelldefelsfemesport.com, gestionarà tota la informació relativa a l’esport local i vinculada a la Nit de l’Esport, per utilitzar-la de manera convenient com a suport pràctic, per les persones que formin part del Comitè d`Experts i del Jurat Resolutori.-

 PREMIS

Placa distintiva, per als/les guanyadors/es de les diferents categories i per als/les finalistes.

S’entregarà un reconeixement a tots els/les esportistes presentats/des pels clubs i entitats com a candidats/es a la Nit de l’Esport.

 1. ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT

El format de l’acte, tindrà una part principal d’entrega de premis, els/les assistents estaran asseguts i, posteriorment es preveu un pica-pica dempeus tipus “finger-buffet”.

L’entrada a l’esdeveniment tindrà un preu de 15 euros per tal de fer front al cost final de l’esdeveniment. Els/les finalistes i persones a distingir tindran l’entrada gratuïta.

l’acte tindrà lloc el divendres 2 de juny a les 20:00 hores, a l’ Hotel Playafels de Castelldefels.

 1. PATROCINADORS

Per tal de fer sostenible a nivell econòmic l’esdeveniment, s’establirà un pla de patrocini.

En funció de l’aportació s’han establert tres categories de col·laboradors7es:

 • Patrocinador/a oficial
 • Espònsor
 • Col·laborador/a