Pla per combatre la pobresa energètica

La Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en situació de pobresa energètica a través d’un programa específic, que es va posar en marxa a la fi del 2016 i s’allargarà fins al 2018. L’objectiu és que les llars vulnerables aconsegueixin reduir les factures i millorar la seva eficiència energètica. En definitiva, que les persones que se’n beneficiïn tinguin una millor qualitat de vida.

Més de 200 municipis de la demarcació de Barcelona podran accedir al programa, que finança íntegrament la Diputació amb un milió d’euros. El pla intervé en les llars derivades des dels ajuntaments, que les seleccionen entre les persones usuàries dels serveis socials bàsics que ja han rebut ajudes pel pagament de factures. El repte és aconseguir un estalvi d’ 1,2 milions d’euros i disminuir les emissions de CO2 en 630 tones l’any: l’equivalent al consum anual de gairebé 200 llars.

Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, el «suport a les necessitats dels ajuntaments en matèria social, com els plans d’urgència social o el combat contra la pobresa energètica, són una de les prioritats del mandat. Hi aboquem tots els nostres esforços».

Diagnosi i actuació

El programa inclou, en una primera visita, una auditoria energètica detallada durant la qual s’instal·len aparells per al monitoratge de consums elèctrics i s’analitzen les factures i els hàbits de consum de les persones que viuen a la llar.

En un segon contacte s’instal·len de forma gratuïta elements de baix cost –com bombetes de baix consum, aïllament per a les finestres, temporitzadors o regletes amb interruptor- i es donen consells pràctics sobre consum eficient al domicili. També s’ofereix formació a les persones beneficiàries i un assessorament personalitzat sobre les possibilitats de millorar les condicions de contractació amb les companyies subministradores, ja sigui sol·licitant el bo social, baixant la potència contractada o demanant una discriminació horària.

Prova pilot

Per posar en marxa aquest programa, la Diputació de Barcelona ha analitzat els resultats de dues proves pilot. Una a la comarca d’Osona i una altra a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Les actuacions dutes a terme en aquestes dues proves han suposat una mitjana d’estalvi de 300 euros l’any en les factures de subministraments, uns 25 euros al mes. També s’ha constatat que gairebé el 80% de les llars que tenen dret a bo social no el tenen tramitat. En molts casos, per desconeixement.
Pla global

A banda d’aquest programa específic d’auditories i intervencions, la Diputació de Barcelona ha destinat 15 milions d’euros addicionals als municipis i consells comarcals per combatre la pobresa energètica i cobrir les necessitats socials bàsiques, a través de les ajudes d’urgència social. Un altre dels objectius bàsics és reforçar la feina dels professionals dels serveis socials bàsics, amb tallers formatius en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.
Un conjunt d’accions que donen suport als municipis en la prevenció i l’atenció a la pobresa energètica a través de l’ajut econòmic, la capacitació dels professionals de serveis socials i la intervenció en llars vulnerables. La base del projecte és l’apoderament de la ciutadania i la informació per reforçar el treball dels tècnics municipals.

Paral·lelament, la Diputació ha elaborat un estudi sobre la situació de la pobresa energètica a la demarcació de Barcelona, per saber quin és l’impacte real als municipis de la demarcació. D’aquest informe es desprèn, entre d’altres dades, que en el 95% dels municipis consultats van augmentar l’any passat les demandes per al pagament de factures de subministrament.