Transport públic gratuït durant tres anys a canvi del teu vehicle antic

Des del 2 d’octubre, es pot sol·licitar la T-Verda Metropolitana, una targeta de transport gratuït per a les sis zones tarifàries de l’ATM per a un període de tres anys. El mecanisme per optar-hi serà ben senzill: donar de baixa i desballestar un vehicle contaminant.

ransport gratuït a canvi de lluitar contra la contaminació atmosfèrica. Aquest és el projecte que ha activat l’AMB dins del marc de la lluita contra la contaminació atmosfèrica i que, de retruc, pretén millorar la mobilitat a la congestionada àrea metropolitana. Des del 2 d’octubre, tota persona major d’edat que estigui empadronada en un dels 36 municipis que formen la Metròpolis Barcelona i que tingui un vehicle antic, és a dir, amb més potencial contaminant, el podrà substituir per la T-Verda Metropolitana. Aquesta és una targeta personal i intransferible que atorgarà viatges il·limitats durant tres anys en un àmbit geogràfic que ocuparà les sis corones que formen l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). La T-Verda és una iniciativa de l’AMB que “gràcies a la Generalitat de Catalunya podrà estar a l’abast de tots els ciutadans de l’àmbit de l’ATM”, comenta el director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Carles Conill.
El procediment és el següent: en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de la targeta, el beneficiari ha de donar de baixa i desballestar un dels tres tipus de vehicles amb els quals es pot optar a aquest sistema de tarifació: turismes de gasolina matriculats abans del 2000, turismes de dièsel d’abans del 2006, ciclomotors que s’hagin matriculat abans del 17 de juny del 2002 i motocicletes que ho hagin fet abans de l’1 de juliol del 2004. A més, qui opti a la T-Verda Metropolitana no pot haver comprat cap vehicle durant aquest període anterior de mig any. Una vegada s’ha dut a terme aquest pas, cal formalitzar la petició a través de la sol·licitud que es pot trobar al web www.amb.cat/mobilitat o, de manera presencial, activar el procés a l’Ajuntament de cada municipi.
En l’àmbit metropolità, aquest nou títol ambiental el lidera i gestiona l’AMB, a través del seu servei AMB Informació. El requisit posterior és que l’usuari es compromet a no comprar cap vehicle nou durant un temps de tres anys en el qual gaudirà de la T-Verda Metropolitana. La directora d’AMB Informació, Cristina Farré, comenta que durant el període de vigència de la targeta, aquesta s’ha de renovar any a any i l’AMB comprovarà que l’usuari segueix complint els requisits. “A la resta de municipis, sota el nom de T-Verda, es gestionarà a través de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’ATM informarà quan i com es podrà sol·licitar”, explica Farré.

Millora de la qualitat de l’aire, millor per a la butxaca

Més enllà de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana, aquest mètode suposa un estalvi per als seus usuaris. Segons les estimacions de l’AMB, el fet de prescindir d’un cotxe de gasolina pot evitar una despesa d’uns 4.000 euros anuals, 3.750 euros en cas que sigui un dièsel, i pel que fa a les motocicletes l’estalvi serà de 1.300 euros. A això, evidentment, se li ha de sumar el fet que no s’ha d’abonar res per utilitzar de manera il·limitada el transport públic. Així, en el cas de Castelldefels, un usuari que faci 10 viatges a la setmana fins al centre de Barcelona acumularia un estalvi en un any que ascendiria a uns 470 euros. A més, la T-Verda Metropolitana afegeix l’avantatge que pot ser cedida a un membre del nucli familiar, és a dir, al cònjuge o a un fill o filla menor de 18 anys. Segons les darreres estimacions de l’AMB amb les últimes dades de la DGT, l’any 2015 hi havia 38.000 vehicles que van ser desballestats que serien susceptibles d’aquesta bonificació, és a dir, que si un 10% s’acollissin a aquest nou sistema de tarifació, hi hauria 3.800 persones que se’n beneficiarien.

Una iniciativa que ha ampliat fronteres

La T-Verda Metropolitana és una de les mesures de l’AMB de cara a lluitar per la millora de l’aire a la Metròpolis Barcelona. El paquet de propostes establert dins del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, que s’està aplicant en el període comprès entre el 2016 i el 2019, espera rebaixar notablement el nivell de contaminació atmosfèrica. Els nivell de concentració de partícules en suspensió i de diòxid de nitrogen de l’aire superen amb freqüència els nivells màxims establerts per la Unió Europea. En el cas d’aquest sistema de tarifació ambiental, però, la mesura ha transcendit de l’AMB i, a través d’un acord de col·laboració amb la Generalitat i l’ATM, s’ha ampliat a tots els municipis de les sis corones de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àmbit de Barcelona.

Per més informació sobre la T-Verda Metropolitana, trucar al telèfon d’AMB Informació:
900 700 077
o accedir al web www.amb.cat/mobilitat.

La T-Verda és una iniciativa que gràcies a la Generalitat estarà a l’abast de tota la ciutadania de l’ATM

La iniciativa s’emmarca en el Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica de l’AMB

CONDICIONS PER OBTENIR LA T-VERDA METROPOLITANA

1. ESTAR EMPADRONAT EN UN DELS 36 MUNICIPIS DE L’AMB
2. DONAR DE BAIXA I DESBALLESTAR EL VEHICLE

A. ESTALVI FINS A 1.300 €

CICLOMOTOR MATRICULATS MATRICULADES
ABANS DE ABANS DE 17/06/2002

MOTOCICLETES MATRICULATS MATRICULADES
ABANS DE ABANS DE 01/07/2004

B. ESTALVI FINS A 3.750 €

TURISMES DIESEL
MATRICULATS
ABANS DE 2006

C. ESTALVI FINS A 4.000 €

TURISMES GASOLINA
MATRICULATS
ABANS DE 2000

3. NO HAVER COMPRAT CAP VEHICLE DURANT ELS 6 MESOS ANTERIORS
NO COMPRAR CAP VEHICLE DURANT 3 ANYS