La Diputació de Barcelona treballa al costat dels municipis per eliminar la violència masclista

L’erradicació de la violència envers les dones és un objectiu primordial per a la Diputació de Barcelona, que treballa colze a colze amb els ajuntaments per fomentar la igualtat i la construcció d’una societat més justa i democràtica.

I és que la violència masclista és la conseqüència més contundent de les relacions de desigualtat entre dones i homes i suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat. És una de les problemàtiques socials més greus a les quals s’enfronta la nostra societat i, per tant, eliminar-la suposa un repte social i polític.

Per això, la Diputació posa a disposició dels municipis recursos econòmics, humans i materials, que puguin ser d’utilitat en aquesta lluita conjunta.

 Suport a les polítiques d’igualtat municipals

El suport a les polítiques d’igualtat municipals es concreta en l’organització d’activitats de formació tècnica i tallers de sensibilització social, i en  la col·laboració amb els ajuntaments per elaborar plans que parteixin de la realitat de cada territori. Així, els consistoris poden demanar suport per redactar Plans d’Igualtat, Plans Locals LGTBI, o Projectes d’igualtat de gènere.

I, més concretament, per abordar de manera integral la violència masclista, la Diputació col·labora amb els municipis en l’elaboració de plans locals de prevenció, i protocols d’actuació, com ara protocols interns davant l’assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l’àmbit laboral, o protocols d’abordatge de les violències masclistes.

La Diputació de Barcelona ha obert, aquest any 2017, dues noves línies de col·laboració amb els ens locals, d’una banda una línia de suport econòmic per a l’atenció psicològica a les dones i fills i filles que han patit violències masclistes, i d’altra banda els protocols d’actuació davant l’assetjament sexual en espais públics d’oci.

La Diputació ha actuat amb decisió davant la voluntat de molts municipis de treballar per acabar amb el sexisme i les agressions que se’n deriven en el context d’activitats d’oci organitzades als espais públics.

Aquests protocols han de permetre revisar i dissenyar les programacions d’aquestes activitats (festes locals, celebracions, tradicions, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, etc.) des de la perspectiva de gènere, i preveure les actuacions en el cas que es produeixin violències sexuals en aquests espais o contextos.

25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Com cada any, per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, la Diputació de Barcelona posa a disposició del món local diversos materials de difusió perquè els ajuntaments puguin fer-ne ús al voltant d’aquesta data.

Amb el missatge  “No és No”, la campanya institucional d’enguany posa l’accent en la necessitat de treballar, al costat dels municipis, per erradicar el masclisme i les violències sexuals als espais públics d’oci. Els recursos de sensibilització i prevenció que ofereix aquest any la Diputació als ajuntaments tenen com a objectiu treballar per uns espais lliures de masclismes, on no hi hagi lloc per agressions i violències sexuals.

A nivell institucional, aquesta acció –que inclou materials comunicatius, com cartells, baners i anuncis, i també activitats de formació i tallers de sensibilització- reflecteix el compromís de les administracions públiques de treballar per a l’erradicació de les violències masclistes.