Lligant el territori: on acaba la ciutat comencen els espais oberts

“El PSG vol trencar les
barreres entre els
elements de la
infraestructura verda
metropolitana i l’entorn
construït”

Les infraestructures
han d’augmentar la
qualitat de vida dels
ciutadans de la
metròpolis”

L’AMB pretén esborrar les fronteres visuals entre les infraestructures grises i les verdes sense deixar de pensar en el seu desenvolupament econòmic.

“Més enllà del caràcter econòmic de les infraestructures, de les riqueses que poden generar, per  a nosaltres també és molt important que augmentin la qualitat de vida dels ciutadans de la Metròpolis”, assegura el coordinador general d’Infraestructures de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Farrero. És per això que l’AMB incideix en un aspecte que pot semblar secundari però que pren gran importància en el disseny i la imatge del territori: integrar l’anomenada infraestructura gris, és a dir, urbanitzacions, ferrocarrils, carreteres, ponts, etcètera, amb
la infraestructura verda representada pel sistema d’espais oberts urbans, periurbans i naturals que, a dia d’avui, conformen més del 60% del territori de l’AMB. Per dur a terme aquest objectiu,
l’Àrea Metropolitana ha posat en marxa el Programa d’Actuacions en Paisatges Naturals i Urbans. Amb aquest programa es vol avançar en la direcció de diluir els límits entre els dos tipus d’espais.
Unes actuacions que milloraran la gestió dels espais oberts i mitigaran l’impacte negatiu de grans infraestructures en determinades poblacions i en aquests territoris verds.

El Programa  d’Actuacions en Paisatges Naturals i Urbans

Dotat amb 15 milions d’euros, està previst que s’acabi el 2019 i es basa en quatre línies d’actuació: una que treballa sobre la recuperació dels espais fluvials a la vessant del riu Llobregat i el
seu delta, amb una inversió de 5 milions d’euros; una segona que pretén la recuperació dels espais fluvials del Besòs, afluents i la zona del Maresme amb 4 milions d’euros; mitigació dels efectes
de les infraestructures, on s’han invertit 4 milions d’euros més; i projectes de valorització dels recursos, amb una inversió de 2 milions d’euros. En total, l’AMB inverteix en el territori, sumant el
PSG i la resta de projectes, uns 21 milions d’euros. “Els valors dels espais oberts s’han d’infiltrar a la ciutat d’una manera natural”, detalla Farrero. Per dur a terme aquestes actuacions, els Ajuntaments dels 36 municipis que formen l’AMB han de presentar una proposta dins del període de procés participatiu municipal, la qual serà valorada per part dels serveis tècnics  metropolitans i aprovada pels òrgans de govern. Un exemple de la tasca que fa l’AMB en aquest sentit és la que afecta als rius. “Pel que fa la recuperació dels espais fluvials”, detalla el coordinador de Programes d’Infraestructures de l’AMB, Martín Gullón, “s’ha de compatibilitzar la seguretat front inundacions amb la integració ecològica i paisatgística del riu. Amb això s’aconseguirà millorar
la qualitat de vida i la salut dels ciutadans metropolitans”. Més enllà d’aquestes, hi ha altres actuacions que pretenen integrar les infraestructures al territori. A la C-31, per exemple, hi ha la intenció que esdevingui una via integrada a la ciutat, amb diverses modalitats de transport: públic, privat, un passeig per a vianants i carrils per a bicicletes, entre d’altres. Amb això, es vol
reforçar el paper transversal que té la via per fomentar la connexió entre barris i potenciar el paper dels marges per integrar millor la infraestructura amb el territori. Un altre cas singular són les
millores que es volen aplicar a la C-245: permetran integrar un carril bus de 13 quilòmetres que unirà Castelldefels amb Cornellà de Llobregat, al qual també s’hi afegirà un nou carril bici. A més,
l’actuació també implementarà una línia d’autobús exprés d’alta ocupació (BRT). O un nou suport de la línia T36 del tram a Cornellà i Sant Joan Despí. També trobem aquests objectius en la iniciativa que lidera l’AMB juntament amb els ajuntaments de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Es tracta del projecte d’integració urbana de la B-23 per convertirla en una via urbana. Aquest projecte incorpora diferents iniciatives per fomentar el desplaçament sostenible a l’entrada de Barcelona: aparcaments connectats amb el transport públic o carrils per a bicicletes.

TAULA DE DADES
TOTAL TERRITORI ‘AMB’
660 km2
TERRITORI URBANITZAT
217,8 km2
ESPAIS OBERTS
442,2 km2 (67%)
ESPAIS NATURALS 349,8 km2 (53%)
PARCS URBANS 92,4 km2 (14%)