Reunió informativa “VACANCES EN PAU” 2018 (Acollida de nens i nenes sahrauís

L’ Associació Castelldefels Sàhara inicia la recerca de famílies d’acollida a Castelldefels per aquest estiu 2018, per a nens i nenes de 9 a 12 anys procedents dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf.
El principal objectiu del Programa Vacances en Pau és el sanitari per pal·liar les carències sanitàries que pateixen als Campaments. Durant els dos mesos de la seva estada es realitzaran revisions mèdiques, i en cas que es detecti alguna patologia seran visitats per especialistes o derivats a l’Hospital.
Les condicions de vida als campaments de refugiats són extremes, a l’estiu arriben als 50ª C. Aquestes temperatures unides a la mancança d’aigua, alimentació escassa i monòtona fan necessari que puguin gaudir d’un lloc en millors condicions de vida.
Des de l’any 1996 moltes famílies de Castelldefels han compartit el seu estiu amb nens i nenes sahrauís. A més de realitzar-se les revisions mèdiques, durant els dos mesos gaudeixen d’experiències i activitats que no poden realitzar-se al desert. El mes de
juliol conviuran amb nens i nenes de Castelldefels a un Casal.
Aquest programa també pretén difondre la situació del poble sahrauí i recolzar les seves reivindicacions per defendre el dret d’autodeterminació.
L´Associació Castelldefels Sàha-ra convoca una sessió informativa per explicar els detalles del Projecte.
SESSIÓ INFORMATIVA:
“VACANCES EN PAU 2018” CASTELLDEFELS
Dissabte 3 de febrer, 11 h. Biblioteca. 1ª Planta. Sala Polivalent
Els interessats hauran de confirmar la seva assistència enviant un email a:
castelldefelssahara@gmail.com amb un telèfon de contacte