Investigadors de la UPC i del CSIC estudiaran les corrents, les onades i el moviment de la sorra a la platja de Castelldefels

Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida. Aquestes mesures formen part d’un projecte de recerca que duen a terme investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera de la UPC, juntament amb investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC) i del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

Les platges són una de les zones naturals més dinàmiques de la Terra i entendre els processos geofísics dominants té un gran interès tant des d’un punt de vista científic com sòcio-econòmic. Per aquest motiu, investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), encapçalats per Francesca Ribas, Daniel Calvete i Albert Falqués, juntament amb investigadors del grup de recerca de Processos Sedimentaris Oceànics i Litorals de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), del Departament d’Oceanografia i Canvi Global de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) —ambdós del Consell Superior d’ Investigacions Científiques (CSIC)— i del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) inicien el proper dilluns, 12 de març, una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida.

Aquest projecte de recerca servirà per avançar en la comprensió del transport de sediment i els canvis morfològics en el litoral, un fenomen sobre el qual encara queden molts aspectes per conèixer, degut en part a la seva complexitat. En conseqüència, no es pot predir amb certesa els efectes de diferents factors, siguin intervencions humanes com la construcció d’espigons o les regeneracions de platges, o fenòmens naturals com els temporals. En aquest sentit, la platja de Castelldefels esdevé un laboratori natural per fer mesures i conèixer amb més detall els processos subjacents,

El grup de la UPC que dirigeix el projecte treballa amb aquestes dades des de la seva seu, a l’ Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), al Campus del Baix Llobregat.

Models matemàtics i vídeo-monitorització
Per dur a terme aquesta campanya intensiva de mesures a Castelldefels s’utilitzen, per una banda, models matemàtics que resolen les lleis de la física mitjançant mètodes numèrics, i, per l’altra banda, mesures experimentals in situ i amb sensors remots com ara càmeres de vídeo i radars.

L’objectiu de la campanya, que es durà a terme fins al 23 de març, és monitoritzar durant set dies la dinàmica de la platja i, més en detall, els canvis en les barres de sorra submergides i en la línia de costa, així com els intercanvis entre la platja i la plataforma continental. Es mesuraran de manera contínua les característiques de les onades a diferents profunditats, així com els corrents, la terbolesa de l’aigua i les ondulacions topogràfiques del fons marí amb instruments col·locats en diferents posicions. També es prendran mostres de sediment, per estudiar-ne les característiques granulomètriques, i es mesurarà repetidament la topografia emergida i submergida.

L’anàlisi es complementarà amb les dades obtingudes a partir del sistema de vídeo-monitorització que hi ha instal·lat de forma permanent a la torre de la Plaça de les Palmeres de Castelldefels, i que permetrà obtenir imatges i vídeos a partir dels quals es podran quantificar amb bona resolució els canvis en la línia de costa i en les barres submergides. Aquestes dades també s’obtindran mitjançant un radar que es té previst d’instal·lar i que servirà per comparar els dos tipus de sensors remots. Investigadors de la Universidad del Norte (Colòmbia) i de la University of Copenhagen (Dinamarca) també participaran en la campanya i aportaran instrumentació.

Es tracta d’un projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad i que compta amb la col·laboració, per la campanya de mesures, de l’Ajuntament de Castelldefels,  Port Ginesta i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.