Nou projecte musical a Castelldefels

Al curs 2016-2017 neix una nova iniciativa per part de la comunitat educativa de l’Escola Els Pins (ubicada al barri d’Els Canyars) amb l’objectiu de fomentar la música com a eina per al desenvolupament cultural de Castelldefels. L’iniciativa sorgeix a partir de la necessitat detectada d’augmentar l’oferta de l’ensenyament musical de la ciutat, amb unes particularitats que la fan una iniciativa única.

L’escola de música Els Pins s’emmarca en un projecte cultural ampli i pretén arribar a tota la ciutadania, a partir dels trets diferencials que la caracteritzen:

L’escola aposta per la qualitat en tots els seus àmbits d’actuació: un equip de professorat qualificat per impartir les diferents assignatures, la coordinació entre tots els agents implicats (escola, AMPA, famílies, professorat, alumnes, entorn,…) i una atenció individualitzada de cadascun dels alumnes matriculats.
Un altre tret característic passa per la diversitat. L’escola fa una clara aposta per poder arribar a tothom a través d’una àmplia oferta que comprèn des de la música clàssica fins al treball d’estils moderns, sense oblidar el foment del teixit associatiu per mitjà de la formació en música tradicional i popular.
En ser una entitat sense ànim de lucre i amb una finalitat social, l’escola pretén posar la música a l’abast de tothom a través de preus competitius i un horari ampli, que comprèn franges de migdia (12.45-14.45 h) i de tarda (17-21 h).

Actualment, l’escola disposa de diversos programes per complir amb els trets que la defineixen. El programa Jardí musical va adreçat a infants d’entre 3 i 5 anys amb l’objectiu d’aprendre música mitjançant el joc i el moviment. El programa Toca i canta és el següent i suposa la iniciació de l’alumnat en el llenguatge musical i la pràctica instrumental. El programa Bàsic és l’equivalent al Grau Elemental i l’alumnat adquireix els coneixements per preparar-se de cara a una possible incorporació al Grau Professional al Conservartori. També el programa Música a mida està pensat per a aquells joves i adults que vulguin gaudir de l’aprenentatge musical.

Actualment, també, l’escola de música Els Pins disposa de 46 alumnes provinents de 5 escoles i instituts diferents de Castelldefels i l’alumnat present estudia instruments com el piano, la guitarra, el violí, el saxòfon o el trombó, gràcies a la seva àmplia oferta.

Darrerament, l’escola ha iniciat un nou projecte de Cant coral per a adults, els dilluns a les 19 h, obert a tothom qui hi vulgui participar.

Per a més informació, les dades de contacte són les següents:
Av. Habana Vieja, 12,
Castelldefels