La Diputació de Barcelona fa costat a les persones consumidores en les seves reclamacions per clàusules abusives

Real estate investment. House and coins on table.

La Diputació de Barcelona proporciona atenció individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació als litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei es va materialitzar el juliol de l’any passat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i el suport dels Serveis Públics de Consum. L’acord finalitza el 31 de desembre de 2018.

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Els convenis preveuen el desplaçament d’un advocat a les dependències dels Serveis Públics de Consum de les comarques de Barcelona que, prèvia visita concertada, atén de forma individualitzada i gratuïta, les consultes dels consumidors.

Les persones afectades reben un primer consell orientador d’un advocat especialista i informació sobre la conveniència d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redacta cap document ni es tramita cap assumpte. Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a accedir a l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies que han generat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han estat per contractes afectats per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87 % de totes les consultes. 852 famílies han pogut acollir-se al dret a justícia gratuïta i han estat assessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes on el consumidor havia tingut un contacte previ amb el banc.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se sumen a les accions de suport als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per les clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, la corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum. També ha intensificat la formació específica en clàusules abusives als tècnics d’aquests Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del territori que han comptat amb l’assistència de més de 8.000 persones.

A més, en els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans poden realitzar les seves consultes directament i de manera presencial a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix també consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces de contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de reclamació a través de la seva pàgina web
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).