La TMTR gravarà més els qui més contaminen

Els habitants de Castelldefels són els que paguen la segona taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) més cara de tot el territori metropolità: 63,40 euros per domicili i any. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis que més reciclen reduint l’import de la TMTR que han d’abonar els veïns.

La TMTR és una taxa que paguen els ciutadans i els negocis per finançar part dels 153 milions d’euros que costa la gestió sostenible de les deixalles.En la majoria dels municipis, està inclosa com un concepte en el rebut de l’aigua, i tot i ser una taxa força desconeguda, el conjunt de la ciutadania pot fer accions per reduir-ne l’import, que no és igual per a tots els habitants de la metròpolis.

En el cas de Castelldefels, els seus habitants també són dels que més residus generen. Cada castelldefelenc fa 535 quilos de brossa a l’any, quan la mitjana de la metròpolis de Barcelona és de 447 quilos per persona i any. A més, només en recicla el 32%, tres punts menys que a la resta del territori metropolità.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB,explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per poder gestionar eficientment les deixalles i obtenir-ne recursos a través del reciclatge”.

L’AMB, que té les competències en el tractament de residus, calcula l’import de la TMTR que ha de pagar cada ciutadà en funció dels residus que es generen al seu municipi i el nivell de recollida selectiva, per això la de Castelldefels és de les més elevades: es produeix molt residu i es recicla molt poc.

“Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i, a més, els separen bé, l’AMB ha d’invertir menys recursos a gestionar els residus d’aquest municipi, i per tant, la taxa que paguen els ciutadans ha de ser menor”, justifica Víctor Mitjans, cap del servei d’estudis i programes de l’AMB

Taxes el triple de cares

L’import de la TMTR varia entre els 20 i 30 euros anuals per llar de municipis com Torrelles de Llobregati els més de 60 de Castelldefels o Begues.

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva, i per tant, genera més residus.

En el cas dels comerços l’escalat es fa en funció del tipus de negoci i la quantitat de residus que produeix. Així, un despatx professional pot pagar uns 170 euros mentre que un restaurant pot arribar a superar els 1.500, ja que genera una gran quantitat de matèria orgànica.

“Qui recicla més i millor ha de pagar menys perquè gestionar els seus residus resulta més barat per l’AMB, aquesta és la lògica del sistema”, sentencia Mitjans.

Com es pot reduir la TMTR

Un ciutadà pot considerar que la seva capacitat d’incidir en el cost de la TMTR és mínima. Per contrarestar aquest efecte hi ha bonificacions ambientals per l’ús de les deixalleries.
Per beneficiar-se’n cal demanar un carnet de deixalleries presentant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat de la taxa de l’any següent. Com més ús, més descompte. Així, qui la fa servir la deixalleria dos cops en un any té un descompte d’un 1% i qui hi va més de 15 vegades pot arribar a acumular un descompte del 14%. En definitiva: qui separa i recicla més, paga menys.

A Castelldefels hi ha una deixalleria al barri de Can Roca, a la carretera de la Sentiu, 19. Està oberta de dilluns a dissabte. Els dimecres i divendres també hi ha una deixalleria mòbil en diferents punts del municipi.

Per altra banda, amb l’objectiu que la taxa sigui més justa i social, des d’aquest any es bonifica el 100% de la taxa a les famílies vulnerables.
S’estima que podran gaudir d’aquesta bonificació entre 15.000 i 20.000 famílies amb un import total d’uns 800.000 euros.

Donant més visibilitat a la TMTR la farem més justa i social, incentivant el canvi d’hàbits per tal de millorar la recollida selectiva als mu-nicipis metropolitans”

Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB

Dades

1,4 milions tones
Residus generats a la metròpolis el 2017

1.200.000

Domicilis paguen la TMTR a la metròpolis de Barcelona

50%

Objectiu de reciclatge de la UE per al 2020