Preservar l’entorn, respectar el futur

Les polítiques mediambientals centren, cada cop amb més intensitat, l’acció de govern de les administracions. En el cas de la Diputació de Barcelona, que aplega els 311 pobles i ciutats de la demarcació, la preservació de l’entorn és un eix clau en tots els seus projectes d’actuació. Actuacions concretes que, seguint l’impuls de la nova Agenda Urbana marcada per l’ONU, impulsen noves dinàmiques de preservació de l’entorn en el compromís global amb el benestar de la ciutadania i el progrés del territori.

L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la necessitat de reduir la dependència energètica exterior i, sobretot, les emissions de gasos d’efecte hivernacle han convertit els últims anys la biomassa forestal en una de les alternatives ecològiques més eficients i respectuoses amb el medi ambient. És econòmica, és neta, i el seu ús per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de forma generalitzada a Europa.

Conscient de la necessitat de connectar el territori amb l’energia verda per garantir el benestar de les persones, la Diputació de Barcelona inverteix en instal·lacions de biomassa per produir calor i electricitat. És en aquesta línia d’actuació que els últims anys ha donat suport als ajuntaments de les comarques de Barcelona, promovent la instal·lació de 162 calderes de biomassa en equipaments municipals. A més de reduir la factura energètica dels ajuntaments, la producció de biomassa també afavoreix la gestió forestal, prevenint incendis i generant nous llocs de treball. En resum, permetent tancar el cicle natural de producció i fomentant el consum responsable de combustible a escala local.

Les cinc dimensions dels assentaments urbans sostenibles

En una experiència pionera en tot l’Estat, la Diputació de Barcelona impulsa els Atles de Sostenibilitat Urbana de la demarcació; una eina exhaustiva que ha de facilitar als municipis la presa de decisions per potenciar la sostenibilitat de cada territori. Els atles, elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, donen informació detallada en 5 aspectes concrets de cada territori: eficiència energètica, comportament tèrmic, contaminació lumínica, potencial fotovoltaic i verd urbà. Com a prova pilot, ja disposen d’atles les ciutats de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallés, amb la voluntat de la Diputació de dotar d’aquestes eines la resta de municipis de la demarcació de Barcelona.