Sempre podràs comptar amb nosaltres

Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia Mundial de l’Aigua per no deixar ningú enrere

L’aigua és un motor de canvi per aconseguir una societat més desenvolupada i igualitària i, també, per combatre la pobresa al món, que ha tornat a llocs on semblava erradicada.

El Dia Mundial de l’Aigua, instituït per Nacions Unides, aquest any posa l’accent en la necessitat que la societat avanci sense deixar ningú enrere, és a dir, sense privar d’allò més bàsic els que passen dificultats.

Aigües de Barcelona està profundament compromesa amb el servei a les persones i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

És precisament aquesta vocació allò que l’ha portat a posar-se al costat dels qui necessiten més ajuda. Conscient de la seva responsabilitat com a prestatària d’un servei de primera necessitat, la companyia va crear l’any 2012 un Fons de Solidaritat, capdavanter en el sector, per atendre la situació de les famílies vulnerables, aquelles que, a causa de la crisi econòmica, no es podien fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua.

Gràcies al seu coneixement dels usuaris i de la seva situació, Aigües de Barcelona es va anticipar a les regulacions normatives i l’empitjorament del context econòmic i social. I, d’aquesta manera, es va convertir en la primera gran companyia de serveis que pot assegurar, amb tot rigor, que no talla mai el subministrament a aquells usuaris que han estat identificats pels serveis socials com a persones vulnerables.

El disseny i la implementació del Fons de Solidaritat va ser elogiat al seu dia per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), organisme en el qual participa la Generalitat, que va destacar la relació de màxima confiança entre la companyia i els serveis socials dels ajuntaments i les entitats d’ajuda als més desprotegits.

Convenis amb 22 municipis

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona ha signat convenis amb 22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir el subministrament d’aigua a les persones que, segons els serveis socials municipals, no el poden pagar per motius econòmics. A més, gairebé 25.000 famílies (7.000 de les quals, a la ciutat de Barcelona) van deixar d’abonar l’import del rebut de l’aigua corresponent al consum, que suposa el 34% del total. El 66% restant són taxes i impostos de les administracions.
Com que moltes famílies encara no s’han pogut refer de la crisi i continuen patint dificultats, la companyia ha tornat a fer un pas endavant. En concret, ha comunicat a totes les famílies en situació de vulnerabilitat que els condona el deute acumulat en els rebuts endarrerits. Es tracta del deute que aquestes famílies van acumular des que van deixar de pagar els rebuts per motius econòmics fins que els serveis socials dels seus ajuntaments les van declarar en situació de vulnerabilitat.

Tarifa social i
bonificacions

Aigües de Barcelona també ha creat una tarifa social que aplica des de l’1 de gener de 2014 i que representa una reducció del 25% en l’import del servei d’aigua sobre la tarifa domèstica. Aquesta tarifa social la poden demanar les persones en situació d’atur, jubilades o vídues, les que perceben una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent i les persones perceptores de la renda mínima garantida.
També disposen de bonificacions les llars on viuen més de tres persones i les llars amb persones amb disminucions i amb dependència reconeguda (que computen com si fossin dos residents). L’any 2018, més de 21.000 famílies es van beneficiar d’aquest tipus de bonificació, cosa que suposa un estalvi de 56 euros anuals de mitjana per domicili.

Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o fer la higiene dels més petits formen part de les rutines de totes les llars, independentment de la seva condició econòmica. I així ha de continuar sent, perquè l’aigua i el seu ús ens iguala a tots i ens fa partícips d’una comunitat que comparteix un recurs que, servit amb eficiència i sostenibilitat, constitueix un dels pilars d’una societat desenvolupada i inclusiva.