Projectes per millorar la desocupació juvenil després de la Covid-19

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat el projecte Labora Jove, inclòs dins del pla ApropAMB, al qual destinarà 16,6 milions d’euros per finançar actuacions impulsades pels municipis de la metròpolis de Barcelona per tal de lluitar contra els efectes de la Covid-19 en l’activitat econòmica i social dels joves.

Per a l’AMB el col·lectiu de joves, d’entre 25 i 35 anys, és una prioritat, ja que es troba en situació de vulnerabilitat dins del mercat laboral. Així, es promouen iniciatives per tal d’ajudar a aquest sector de població a incorporar-se i mantenir-se dins del teixit econòmic sobretot a través d’orientació i suport.
Més en concret, el projecte Labora Jove, impulsa projectes dirigits a joves fora del sistema escolar, per tal d’incorporar-los dins del mercat laboral mitjançant dispositius i accions d’orientació, formació i treball pràctic.

També es promouen projectes de suport tècnic i econòmic a l’estabilitat i el manteniment de llocs de treball de gent jove, amb un màxim de 5.000 € per organització o empresa, en el conjunt del teixit productiu i social del territori, sempre que no s’hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa a partir del passat 14 de març.

A més, el Labora Jove també inclou iniciatives per adaptar els llocs de treball als requeriments i les mesures de prevenció i protecció sanitària en empreses d’inserció, centres especials d’ocupació del territori i altres iniciatives socials en el món del treball i la inclusió social.

El projecte s’articula amb l’orientació laboral com a aspecte clau a partir del qual versen diverses formacions per als joves les quals es busca d’aquest manera que siguin el màxim efectives possible. També pren especial importància l’educació en l’àmbit digital i les TIC.

Un grup clau per al comerç

Des de l’AMB també s’entén aquest grup d’edat com una figura clau dins dels circuits de comerç de proximitat, per la qual cosa també es promouen projectes per tal de fidelitzar-los en aquest tipus d’establiments.

De fet, el pla ApropAMB, en el qual s’inclou el Labora Jove també posa el focus en aquest tipus de comerç, el qual ha patit amb duresa els efectes de la Covid-19, ja que ha estat tancat durant mesos a causa de les restriccions sanitàries.

Els projectes en aquest àmbit se centraran en la creació de campanyes per al consum de proximitat, en promoure la digitalització dels negocis o en la protecció sanitària dels productors.

Així, es pretén modernitzar els comerços per fer-los més dinàmics i resistents a futurs escenaris adversos. A més, des de l’AMB també es contemplen subvencions de fins a sis mesos del 50% del cost del lloguer dels locals i de les despeses de consum.

Per altra banda, des de l’ens també es volen introduir noves formes com són l’economia verda, que dona lloc a la millora del benestar humà i la igualtat social alhora que redueix els riscos mediambientals.

Un altre dels focus del programa ApropAMB és ajudar al comerç de proximitat, tancat durant mesos a causa de les mesures per aturar la pandèmia de Covid-19.

La dona, un altre col·lectiu sensible a la crisi

A part dels joves, des de l’AMB també es posa el focus en l’acompanyament de les dones en el seu camí cap a l’emprenedoria, així com al manteniment de llocs de treball actual. El col·lectiu de dones treballadores és un dels grups més vulnerables davant les crisis com l’actual, provocada per la pandèmia de coronavirus.

Segons l’Organització Internacional del Treball, les dones constitueixen un alt percentatge dels qui treballen a temps parcial, en sectors informals i en un mercat laboral segregat i precari. Això fa que, com en el cas de les persones joves que s’acaben d’incorporar al món laboral, tinguin menys eines per afrontar les crisis i que per tant hagin patit amb més força els efectes secundaris de la lluita contra la Covid-19.

El projecte no només busca la reivindicació dels drets de les treballadores, sinó també generar oportunitats laborals i acompanyar les iniciatives femenines existents cap a l’èxit.
L’ApropAMB subratlla aquest aspecte per tal de visibilitzar-lo, prioritzar-lo i impulsar que es presentin projectes en aquest àmbit. Dins d’aquesta línia, es promouran les capacitacions i la formació en l’àmbit TIC per generar noves oportunitats per a les dones en una situació de dificultat laboral.
Més col·lectius
vulnerables

A part del col·lectiu de dones, el pla ApropAMB també donarà suport a projectes destinats a altres persones en situació de vulnerabilitat.

Un exemple d’això és la creació i gestió de circuits de captació i distribució alimentària i de productes sanitaris per a persones dependents o amb discapacitats. L’AMB també donarà suport a projectes de suport professional i voluntari per a la cura d’aquestes persones.
A més, el pla també preveu finançar la incorporació temporal de personal o suport extern per a projectes de reforç dels serveis associats a polítiques socials dels municipis que formen part de l’ens.

Des del món municipal

El pla ApropAMB destinarà 16,6 milions d’euros a finançar actuacions contra els efectes de la Covid-19 en l’activitat econòmica i social. La iniciativa vol reforçar les polítiques socials que ja s’estan duent a terme des dels ajuntaments, que són els encarregats de presentar les iniciatives amb l’acompanyament de l’AMB, que hi aporta el seu ‘expertise’.

“El Pla ApropAMB és una resposta eficaç a la pandèmia del coronavirus. Per a l’AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i, especialment, per als col·lectius més afectats en els darrers mesos. Ara toca reforçar el comerç i la bretxa digital i donar suport als joves, a les dones i a la gent gran”, remarca la vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Montserrat Ballarín.

Calendari dels projectes

L’ApropAMB va ser aprovat el passat juliol i s’allargarà fins al 30 de juny del 2022. Malgrat això, per la naturalesa del pla, destinat a pal·liar els efectes més immediats de la pandèmia, es preveu que bona part dels projectes estiguin aprovats ja a finals d’aquest mateix any.
Així, l’AMB ja hi destinarà 4.150.000 euros aquest mateix 2020, que es completaran amb els 8.300.000 euros previstos per al 2021 i els 4.150.000 euros pressupostats per al 2022. Actualment ja hi ha 96 projectes presentats pels 35 municipis de l’AMB i es troben en fase d’aprovació.