La Diputació de Barcelona ofereix suport actiu als ens locals de la província en la implantació de l’Agenda 2030

Agenda 2030
Agenda 2030

S’estima que el 65% de les 169 fites que composen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) serà possible només amb la implicació dels governs locals i regionals.

17 ODS

La Diputació de Barcelona està fermament implicada amb els municipis de la província per implementar accions en benefici d’un entorn més sostenible, equitatiu i cohesionat. I ho fa tant en el si de la pròpia institució com facilitant aquest canvi de paradigma al conjunt dels ens locals del territori, per a no deixar ningú enrere.

A través de les seves polítiques públiques i actuacions als 311 municipis de la província, la Diputació contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides al setembre de 2015, en un territori divers de més de 7.700 km² i 5,6 milions d’habitants. Amb el suport de la Diputació, durant el 2020, més de 33 ens locals van alinear les seves polítiques a aquesta Agenda per millorar els seus territoris.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i ratificada per 193 països, és una crida a erradicar la pobresa, a millorar les condicions de vida de la població i a aconseguir la ràpida transició cap a una economia baixa en emissions de carboni i resilient al canvi climàtic. Es concreta en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i en 169 fites, com a sistema per fer-ho possible. I interpel·la a governs, empreses, societat civil, sector educatiu i ciutadania d’arreu del planeta a promoure accions en cinc àmbits: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances, en benefici tant de la població actual com de les generacions futures. La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha reafirmat encara més la necessitat de tenir cura del planeta per evitar el deteriorament de l’equilibri del nostre entorn i assumir l’emergència climàtica. L’Agenda 2030 es constitueix com una guia útil i global per orientar els esforços de tothom cap a un món millor.

Per facilitar la transició cap a una realitat més sostenible, equitativa i cohesionada econòmica, social i ambientalment, la Diputació de Barcelona ofereix un conjunt d’eines i recursos per avançar en l’aplicació de l’Agenda al territori. La finalitat és que qualsevol ens local de la província de Barcelona disposi dels elements necessaris per adaptar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la seva realitat.

Eines i recursos a l’abast dels ens locals

La nova Guia pràctica per elaborar l’Agenda 2030 Local acompanya, pas a pas, en el procés que han de realitzar els ens locals per orientar les seves polítiques públiques a l’Agenda. Una altra línia de suport és el ventall de recursos econòmics, materials, tècnics i formatius que s’ofereixen anualment i que permeten als ens locals avançar en polítiques locals alineades amb els ODS. Un mapa virtual, disponible al web de la Diputació de Barcelona, recull les experiències dels municipis en Agenda 2030. A més, la Diputació també ha editat una guia didàctica adreçada a la ciutadania i als ens locals sobre com contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible al món local.

Més informació a www.diba.cat/web/ods

Les bicicletes són una alternativa sostenible de transport (Eva Guillamet / Diputació de Barcelona)
Les bicicletes són una alternativa sostenible de transport (Eva Guillamet / Diputació de Barcelona)
Tenir cura del planeta és tenir cura dels més petits (©quickimage)
Tenir cura del planeta és tenir cura dels més petits (©quickimage)
La vellesa, una etapa per viure intensament(Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona)
La vellesa, una etapa per viure intensament (Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona)
Els carrers de les ciutats i pobles són espais per a la convivència (Gonzalo Sanguinetti / Diputació de Barcelona)
Els carrers de les ciutats i pobles són espais per a la convivència (Gonzalo Sanguinetti / Diputació de Barcelona)
S’estima que al 2050 el 80% de la població viurà a les ciutats (Diputació de Barcelona)
S’estima que al 2050 el 80% de la població viurà a les ciutats (Diputació de Barcelona)
Naturalitzar les ciutats aporta qualitat de vida (Diputació de Barcelona)
Naturalitzar les ciutats aporta qualitat de vida (Diputació de Barcelona)
Parc de la Serralada Litoral (Oriol Clavera / Diputació de Barcelona)
Parc de la Serralada Litoral (Oriol Clavera / Diputació de Barcelona)