F.A.GA.

és una entitat social que va néixer a Gavà el 29 d’octubre de 1997 amb l’objectiu d’ajudar i assessorar els familiars de persones diagnosticades de qualsevol tipus de demència, posant gran èmfasi a la demència tipus Alzheimer.

L’entitat està formada per una Junta Directiva de 8 persones voluntàries que són elegides cada tres anys per l’Assemblea General Ordinària. F.A.GA. compta amb 345 socis i sòcies. Els professionals de F.A.GA. mantenen contacte directe amb el servei de Neurologia de l’Hospital de Viladecans per treballar de forma conjunta i coordinada.
Treballen amb els Centres d’Atenció Primària de les poblacions de Gavà, Castelldefels, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i Begues, i els Serveis Socials dels diferents Ajuntaments de les poblacions indicades. Durant els seus anys d’existència, F.A.GA. ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats de les persones familiars/cuidadores dels malalts. Actualment, l’entitat realitza una atenció integral a persones amb malaltia d’Alzheimer, i les seves famílies, així com l’atenció domiciliària a persones grans dependents.

Els objectius de l’Associació són els següents:

  • Facilitar, millorar i controlar l’assistència a les persones diagnosticades per mantenir una qualitat de vida digna, procurant a la vegada, que els serveis sanitaris, socials i altres poders públics siguin operatius a favor dels propis malalts i les seves famílies.
  • Assistència social i psicològica als familiars i cuidadors dels afectats per la malaltia.
  • Orientar, assessorar, informar i educar als familiars de malalts d’Alzheimer i patologies afins en qüestions legals, econòmiques, socials, psicològiques, mèdiques i ètiques.
  • Informar a les administracions, societat en general i mitjans de comunicació de tot allò que faci referència al coneixement de la malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obtenir l’assistència integral adequada a cada cas.
  • Mantenir els contactes oportuns amb les administracions, entitats i associacions relacionades amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.
  • Centre especialitzat en demències experimental

F.A.GA. està acreditada a la Generalitat de Catalunya com a Centre Terapèutic Experimental i com a Servei d’Ajuda a Domicili. Formen part de la Federació ECOM.