Donació de Sang al Col·legi Frangoal

El 24 de maig l’escola Frangoal va tornar a obrir les seves portes a la donació de sang sota el lema “DONA SANG AL RITME DEL TEU COR”. La il·lusió amb què els alumnes de primer d’ESO han participat a la campanya no ha deixat indiferents els ciutadans de Castelldefels. Hi han participat de manera solidària 90 persones, de les quals 81 han pogut fer la donació.

Els alumnes de primer curs de secundària són els que han tingut una col·laboració més activa en aquest projecte: han fet la funció de portaveus del projecte fent difusió per tota l’escola i visitant la ràdio de Castelldefels.

Podem dir que ha estat una gran festa de donants i ens sentim com a col•legi molt compromesos amb aquest projecte, en el qual hi guanyem tots.

Moltíssimes gràcies!